Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 9. 7. 2021

Vytvořeno: 10. 7. 2021 Poslední aktualizace: 10. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 9. 7. 2021 (20:00) vykázáno 8 896 300 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 217 353 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 3 778 749 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 6,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,9 %, senioři 80+ 6,9 %, senioři 70-79 let 17,6 %, senioři 60-69 let 18,4 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,2 %, pracovníci ve školství 3,8 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,5 %, osoby 50-59 let 13,2 %, osoby 40-49 let 13,8 %, osoby 30-39 let 6,2 % a ostatní 5,1 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 9. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 359 838 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 80,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 338 654 osob ve věku 80 a více let (75,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 428 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 31 013 osob (6,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 398 279 osob (89,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 9. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 861 786 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 83,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 793 941 osob ve věku 70–79 let (76,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 388 osob (1,2 %) má rezervaci termínu očkování a 49 621 osob (4,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 923 795 osob (89,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 9. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 516 193 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 76,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 457 182 osob ve věku 65–69 let (68,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 440 osob (1,1 %) má rezervaci termínu očkování a 22 469 osob (3,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 546 102 osob (81,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 9. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 438 903 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 70,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 384 763 osob ve věku 60–64 let (61,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 378 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 18 228 osob (2,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 465 509 osob (74,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 9. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 444 628 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 66,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 385 223 osob ve věku 55–59 let (57,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 264 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 19 211 osob (2,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 475 103 osob (70,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 9. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 436 629 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 63,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 367 377 osob ve věku 50–54 let (53,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 925 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 17 911 osob (2,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 467 465 osob (67,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 9. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 536 231 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 60,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 419 987 osob ve věku 45–49 let (47,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 18 258 osob (2,1 %) má rezervaci termínu očkování a 19 250 osob (2,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 573 739 osob (65,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 9. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 478 690 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 53,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 290 969 osob ve věku 40–44 let (32,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 20 392 osob (2,3 %) má rezervaci termínu očkování a 19 165 osob (2,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 518 247 osob (58,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 9. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 339 629 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 45,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 136 055 osob ve věku 35–39 let (18,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 23 659 osob (3,1 %) má rezervaci termínu očkování a 16 962 osob (2,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 380 250 osob (50,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 9. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 283 076 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 39,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 83 767 osob ve věku 30–34 let (11,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 27 878 osob (3,9 %) má rezervaci termínu očkování a 17 911 osob (2,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 328 865 osob (45,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 9. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 510 682 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 34,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 120 748 osob ve věku 16–29 let (8,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 76 949 osob (5,2 %) má rezervaci termínu očkování a 52 498 osob (3,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 640 129 osob (43,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 9. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 11 068 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 2,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 82 osob ve věku 12–15 let (0,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 22 909 osob (5,0 %) má rezervaci termínu očkování a 24 639 osob (5,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 58 616 osob (12,8 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 217 353 osob (48,8 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 3 778 748 osob (35,3 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 249 868 osob (2,3 %) má rezervaci termínu očkování a 308 878 osob (2,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 776 099 osob (54,0 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 217 353 osob starších 16 let, což je 58,8 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 3 778 749 osob (42,6 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 59,3 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 5,6 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 536 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 218 278 osob:

  • 28 508 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 67 801 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 33 360 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 21 989 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 17 317 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 49 303 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 072 481 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?