Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 9. 6. 2021

Vytvořeno: 10. 6. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 9. 6. 2021 (20:00) vykázáno 6 198 532 aplikovaných dávek očkování, a to u 4 355 073 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 906 525 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 8,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 4,0 %, senioři 80+ 9,3 %, senioři 70-79 let 22,0 %, senioři 60-69 let 18,6 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,5 %, pracovníci ve školství 5,0 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,7 %, osoby 50-59 let 10,0 %, osoby 40-49 let 10,8 %, osoby 30-39 let 4,5 % a ostatní 1,2 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 9. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 351 336 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 78,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 301 707 osob ve věku 80 a více let (67,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 304 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 33 442 osob (7,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 393 082 osob (87,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 9. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 831 649 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 80,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 615 755 osob ve věku 70–79 let (59,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 766 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 60 843 osob (5,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 908 258 osob (87,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 9. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 489 545 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 72,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 254 795 osob ve věku 65–69 let (37,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 064 osob (1,6 %) má rezervaci termínu očkování a 28 333 osob (4,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 528 942 osob (78,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 9. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 412 730 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 66,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 132 772 osob ve věku 60–64 let (21,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 717 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 22 915 osob (3,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 448 362 osob (71,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 9. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 411 875 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 61,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 114 405 osob ve věku 55–59 let (17,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 16 968 osob (2,5 %) má rezervaci termínu očkování a 23 487 osob (3,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 452 330 osob (67,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 9. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 400 137 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 57,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 101 066 osob ve věku 50–54 let (14,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 19 973 osob (2,9 %) má rezervaci termínu očkování a 21 700 osob (3,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 441 810 osob (63,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 9. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 481 555 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 54,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 113 572 osob ve věku 45–49 let (12,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 32 624 osob (3,7 %) má rezervaci termínu očkování a 24 965 osob (2,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 539 144 osob (61,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 9. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 407 414 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 45,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 95 901 osob ve věku 40–44 let (10,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 47 165 osob (5,3 %) má rezervaci termínu očkování a 29 022 osob (3,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 483 601 osob (54,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 9. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 245 211 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 32,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 63 158 osob ve věku 35–39 let (8,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 58 340 osob (7,7 %) má rezervaci termínu očkování a 33 955 osob (4,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 337 506 osob (44,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 9. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 166 173 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 23,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 45 510 osob ve věku 30–34 let (6,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 73 206 osob (10,2 %) má rezervaci termínu očkování a 40 981 osob (5,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 280 360 osob (39,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 9. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 157 448 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 10,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 67 884 osob ve věku 16–29 let (4,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 141 315 osob (9,5 %) má rezervaci termínu očkování a 165 053 osob (11,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 463 816 osob (31,2 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 4 355 073 osob (40,7 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 906 525 osob (17,8 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 437 442 osob (4,1 %) má rezervaci termínu očkování a 484 696 osob (4,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 277 211 osob (49,3 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 4 355 073 osob starších 16 let, což je 49,1 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 906 525 osob (21,5 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 568 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 378 970 osob:

  • 48 518 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 147 199 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 58 104 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 34 206 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 25 006 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 65 937 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 754 153 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?