Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 9. 5. 2021

Vytvořeno: 10. 5. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 9.5. 2021 (20:00) vykázáno 3 654 376 aplikovaných dávek očkování, a to u 2 610 990 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 058 159 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 12,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 5,9 %, senioři 80+ 13,9 %, senioři 70-79 let 28,4 %, senioři 60-69 let 18,6 %, osoby 55-59 let 6,8 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,5 %, pracovníci ve školství 5,1 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,6 % a ostatní 3,8 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 9.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 330 879 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 73,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80+). U 246 401 osob ve věku 80 a více let (55,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 230 osob (2,5 %) má rezervaci termínu očkování a 42 283 osob (9,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 384 392 osob (85,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 9.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 748 268 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 72,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 355 423 osob ve věku 70–79 let (34,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 32 514 osob (3,1 %) má rezervaci termínu očkování a 94 871 osob (9,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 875 653 osob (84,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 9.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 391 584 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 58,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 47 065 osob ve věku 65–69 let (7,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 41 712 osob (6,2 %) má rezervaci termínu očkování a 52 955 osob (7,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 486 251 osob (72,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 9.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 295 458 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 47,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 51 937 osob ve věku 60–64 let (8,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 51 643 osob (8,3 %) má rezervaci termínu očkování a 43 463 osob (6,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 390 564 osob (62,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 9.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 249 260 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 37,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 64 903 osob ve věku 55–59 let (9,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 79 359 osob (11,8 %) má rezervaci termínu očkování a 48 686 osob (7,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 377 305 osob (56,3 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 2 610 990 osob (24,4 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 058 159 osob (9,9 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 353 491 osob (3,3 %) má rezervaci termínu očkování a 386 595 osob (3,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 3 351 076 osob (31,3 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 2 610 990 osob starších 16 let, což je 29,4 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 058 159 osob (11,9 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 615 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 482 626 osob:

  • 72 333 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 216 931 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 74 787 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 41 441 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 27 257 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 49 877 chronicky nemocných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 435 639 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?