Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 9. 4. 2021

Vytvořeno: 10. 4. 2021 Poslední aktualizace: 10. 4. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 9. 4. 2021 (20:00) vykázáno 2 036 800 aplikovaných dávek očkování, a to u 1 344 526 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 692 274 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (19,0 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (9,0 %, bez zdravotníků v sociálních službách), pracovníci kritické infrastruktury (2,3 % integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti), pracovníci ve školství (8,6 %), dále senioři 70-79 let (29,9 %), senioři 80+ (22,3 %) a chronicky nemocné osoby (2,6 % novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné).  Zbývajících cca 6,3 % osob středního až velmi mladého věku (47 684 osob / 77 675 vakcinací u mladších 29 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 9. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 299 159 osob ve věku 80+, což představuje cca 67,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 220 013 osob ve věku 80+ (49,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 13 699 osob (3,1 %) má rezervaci termínu očkování a 62 403 osob (14,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 375 261 osob (85,1 %) v této věkové skupině.

K 9. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 498 922 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 49,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 011 603 osob ve věku 70–79 let). U 163 652 osob ve věku 70–79 let (16,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 73 333 osob (7,2 %) má rezervaci termínu očkování a 232 165 osob (23,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 804 420 osob (79,5 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 1 344 526 osob (12,6 % populace – k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 693 939 osob), z toho 692 274 osob (6,5 %) druhou dávkou. Dalších 148 089 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 543 601 osob (5,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 2 036 216 osob (19,0 %).

Registrace v centrálním rezervačním systému. Registraci k očkování dosud provedlo celkem 1 118 986 osob:

  • 253 289 osob ve věku 80 a více let,
  • 481 081 osob ve věku 70-79 let,
  • 45 779 pracovníků ve zdravotnictví,
  • 214 764 pracovníků ve školství.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 606 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 501 880 osob:

  • 79 836 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 273 079 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 148 965 chronicky nemocných osob ve věku do 70 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 263 521 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?