Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 9. 2. 2022

Vytvořeno: 10. 2. 2022 Poslední aktualizace: 14. 2. 2022

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 09. 02. 2022 (20:00) vykázáno 17 224 555 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 933 555 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 812 631 osob očkování dokončeno, u 3 887 488 osob byla podána posilující dávka.
Za 09. 02. 2022 bylo aplikováno 15 215 dávek, z toho 774 (5,1%) dávky inicální (primovakcinace), 3 142 (20,7%) druhé dávky dvou-dávkového schématu a 11 299 (74,3%) dávky posilující.
Za uplynulých 7 dní bylo aplikováno 117 734 dávek, z toho 5 456 (4,6%) dávky inicální (primovakcinace), 19 681 (16,7%) druhé dávky dvou-dávkového schématu a 92 597 (78,6%) dávky posilující.
Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Následující podíly věkových kategorií mají dokončené očkování (O) a aplikovanou posilující dávku (P): 80 a více let O: 89,9%, P: 72,8%, 70–79 let O: 90,4%, P: 75,9%, 65–69 let O: 83,7%, P: 67,2%, 60–64 let O: 77,8%, P: 58,1%, 55–59 let O: 77,7%, P: 51,8%, 50–54 let O: 76,3%, P: 46,6%, 45–49 let O: 75,4%, P: 42,5%, 40–44 let O: 66,8%, P: 32,7%, 35–39 let O: 63,0%, P: 26,1%, 30–34 let O: 60,9%, P: 22,1%, 16–29 let O: 64,1%, P: 17,0%, 12–15 let O: 46,8%, P: 3,1%, 5–11 let O: 4,2%, P: 0,0%.

Očkování věkové kategorie 80+. K 09. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 410 094 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 91,6% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 402 192 osob ve věku 80 a více let (89,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 42 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 985 osob (0,4%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 412 121 osob (92,1%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 326 011 osob této věkové kategorie, což činí 72,8%.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 09. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 947 062 osob ve věku 70-79 let, což představuje cca 91,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70-79 let). U 938 896 osob ve věku 70-79 let (90,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 69 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 857 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 948 988 osob (91,4%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 787 654 osob této věkové kategorie, což činí 75,9%.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 09. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 566 900 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 84,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 563 052 osob ve věku 65–69 let (83,7% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 48 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 140 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 568 088 osob (84,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 452 108 osob této věkové kategorie, což činí 67,2%.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 09. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 490 579 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 78,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 486 795 osob ve věku 60–64 let (77,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 68 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 908 osob (0,1%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 491 555 osob (78,6%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 363 701 osob této věkové kategorie, což činí 58,1%.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 09. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 524 762 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 78,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 520 285 osob ve věku 55–59 let (77,7% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 109 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 269 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 526 140 osob (78,6%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 346 839 osob této věkové kategorie, což činí 51,8%.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 09. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 532 057 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 77,0% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 527 156 osob ve věku 50–54 let (76,3% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 204 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 573 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 533 834 osob (77,2%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 322 254 osob této věkové kategorie, což činí 46,6%.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 09. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 672 584 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 76,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 665 875 osob ve věku 45–49 let (75,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 297 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 2 155 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 675 036 osob (76,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 375 099 osob této věkové kategorie, což činí 42,5%.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 09. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 605 227 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 67,8% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 597 145 osob ve věku 40–44 let (66,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 369 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 2 534 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 608 130 osob (68,1%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 291 700 osob této věkové kategorie, což činí 32,7%.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 09. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 483 599 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 64,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 474 448 osob ve věku 35–39 let (63,0% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 509 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 3 009 osob (0,4%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 487 117 osob (64,7%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 196 937 osob této věkové kategorie, což činí 26,1%.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 09. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 448 541 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 62,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 437 868 osob ve věku 30–34 let (60,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 729 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 3 875 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 453 145 osob (63,0%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 158 612 osob této věkové kategorie, což činí 22,1%.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 09. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 977 984 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 65,8% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 952 051 osob ve věku 16–29 let (64,1% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 899 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 7 976 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 987 859 osob (66,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 252 247 osob této věkové kategorie, což činí 17,0%.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 09. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 223 399 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 48,9% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 213 642 osob ve věku 12–15 let (46,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 804 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 2 585 osob (0,6%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 227 788 osob (49,9%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 14 326 osob této věkové kategorie, což činí 3,1%.

Očkování věkové kategorie 5-11 let. K 09. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 50 766 osob ve věku 5-11 let, což představuje cca 6,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 799 843 osob ve věku 5-11 let). U 33 226 osob ve věku 5-11 let (4,2% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 223 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 5 805 osob (0,7%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 59 794 osob (7,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 0 osob této věkové kategorie, což činí 0,0%.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 933 555 osob (64,8% populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 10 701 777 osob). U 6 812 631 osob (63,7%) bylo očkování již dokončeno. Dalších 9 370 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 36 885 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 979 810 osob (65,2%).

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 882 788 osob starších 12 let, což je 73,7% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 779 405 osob (72,6% populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 659 389 osob starších 16 let, což je 75,0% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 6 565 763 osob (74,0% populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 530 693 osob starších 18 let, což je 75,2% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 6 440 677 osob (74,2% populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost. Zapojených je 3 303 samostatných ordinací praktických lékařů a samostatných ordinací praktických lékaů pro děti a dorost, praktičtí lékaři vykázali celkem 2 721 887 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost od 1.1.2021.
Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?