Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 9. 12. 2021

Vytvořeno: 10. 12. 2021 Poslední aktualizace: 20. 12. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 09. 12. 2021 (20:00) vykázáno 14 228 385 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 726 943 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 457 820 osob očkování dokončeno, u 1 441 602 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,7%, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,2%, senioři 80+ 6,5%, senioři 70-79 let 15,5%, senioři 60-69 let 15,5%, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,3%, pracovníci ve školství 2,5%, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 1,8%, osoby 50-59 let 11,1%, osoby 40-49 let 13,6%, osoby 30-39 let 9,8% a ostatní do 30 let 13,4%.

Očkování věkové kategorie 80+. K 09. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 398 913 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 89,1% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 387 599 osob ve věku 80 a více let (86,6% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 428 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 4 677 osob (1,0%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 404 018 osob (90,3%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 09. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 925 509 osob ve věku 70-79 let, což představuje cca 89,1% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70-79 let). U 908 883 osob ve věku 70-79 let (87,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 907 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 5 524 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 931 940 osob (89,7%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 09. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 560 666 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 83,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 550 465 osob ve věku 65–69 let (81,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 702 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 1 690 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 563 058 osob (83,7%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 09. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 487 960 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 78,0% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 477 637 osob ve věku 60–64 let (76,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 766 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 1 008 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 489 734 osob (78,3%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 09. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 513 904 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 76,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 501 299 osob ve věku 55–59 let (74,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 159 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 1 168 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 516 231 osob (77,1%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 09. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 523 548 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 75,8% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 509 290 osob ve věku 50–54 let (73,7% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 389 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 1 522 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 526 459 osob (76,2%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 09. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 660 071 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 74,8% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 640 145 osob ve věku 45–49 let (72,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 199 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 2 311 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 664 581 osob (75,3%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 09. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 603 687 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 67,6% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 581 759 osob ve věku 40–44 let (65,1% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 772 osob (0,3%) má rezervaci termínu očkování a 2 889 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 609 348 osob (68,2%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 09. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 473 285 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 62,8% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 448 508 osob ve věku 35–39 let (59,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 695 osob (0,5%) má rezervaci termínu očkování a 3 521 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 480 501 osob (63,8%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 09. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 433 518 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 60,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 404 921 osob ve věku 30–34 let (56,3% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 504 osob (0,6%) má rezervaci termínu očkování a 4 116 osob (0,6%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 442 138 osob (61,5%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 09. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 941 770 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 63,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 871 859 osob ve věku 16–29 let (58,7% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 008 osob (0,7%) má rezervaci termínu očkování a 11 054 osob (0,7%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 963 832 osob (64,9%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 09. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 204 111 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 44,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 175 454 osob ve věku 12–15 let (38,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 636 osob (1,7%) má rezervaci termínu očkování a 4 215 osob (0,9%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 215 962 osob (47,3%) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 726 943 osob (62,9% populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 10 701 777 osob). U 6 457 820 osob (60,3%) bylo očkování již dokončeno. Dalších 37 166 osob (0,3%) má rezervaci termínu očkování a 44 171 osob (0,4%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 808 280 osob (63,6%).

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 726 942 osob starších 12 let, což je 72,1% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 457 819 osob (69,2% populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 522 831 osob starších 16 let, což je 73,5% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 6 282 365 osob (70,8% populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 396 405 osob starších 18 let, což je 73,7% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 6 167 473 osob (71,0% populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 350 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 909 604 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.
Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?