Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 9. 11. 2021

Vytvořeno: 10. 11. 2021 Poslední aktualizace: 23. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 9. 11. 2021 (20:00) vykázáno 12 606 102 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 355 947 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 150 521 osob bylo očkování dokončeno, u 416 023 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,7 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3 %, senioři 80+ 6,1 %, senioři 70-79 let 14,5 %, senioři 60-69 let 15,0 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,4 %, pracovníci ve školství 2,7 %, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 1,9 %, osoby 50-59 let 11,8 %, osoby 40-49 let 14,3 %, osoby 30-39 let 10,0 % a ostatní do 30 let 13,3 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 9. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 380 852 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 85,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 371 513 osob ve věku 80 a více let (83,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 466 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 2 942 osob (0,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 384 260 osob (85,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 9. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 901 781 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 888 205 osob ve věku 70–79 let (85,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 157 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 2 974 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 905 912 osob (87,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 9. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 553 309 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 82,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 545 358 osob ve věku 65–69 let (81,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 863 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 652 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 554 824 osob (82,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 9. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 480 966 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 76,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 472 807 osob ve věku 60–64 let (75,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 203 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 701 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 482 870 osob (77,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 9. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 500 797 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 74,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 490 504 osob ve věku 55–59 let (73,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 808 osob (0,3 %) má rezervaci termínu očkování a 1 029 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 503 634 osob (75,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 9. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 501 851 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 72,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 490 208 osob ve věku 50–54 let (70,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 207 osob (0,3 %) má rezervaci termínu očkování a 1 336 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 505 394 osob (73,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 9. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 628 498 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 71,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 611 947 osob ve věku 45–49 let (69,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 520 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 2 095 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 634 113 osob (71,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 9. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 571 937 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 64,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 554 380 osob ve věku 40–44 let (62,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 192 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 2 512 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 578 641 osob (64,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 9. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 436 831 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 58,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 418 425 osob ve věku 35–39 let (55,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 951 osob (0,7 %) má rezervaci termínu očkování a 3 040 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 444 822 osob (59,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 9. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 391 487 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 54,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 370 630 osob ve věku 30–34 let (51,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 982 osob (0,8 %) má rezervaci termínu očkování a 3 774 osob (0,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 401 243 osob (55,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 9. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 838 643 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 56,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 786 500 osob ve věku 16–29 let (52,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 16 057 osob (1,1 %) má rezervaci termínu očkování a 11 109 osob (0,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 865 809 osob (58,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 9. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 168 993 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 37,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 150 050 osob ve věku 12–15 let (32,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 845 osob (2,2 %) má rezervaci termínu očkování a 4 074 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 182 912 osob (40,1 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 355 947 osob (59,4 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 6 150 528 osob (57,5 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 52 251 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 36 546 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 444 744 osob (60,2 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 355 945 osob starších 12 let, což je 68,1 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 150 527 osob (65,9 % populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 186 952 osob starších 16 let, což je 69,7 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 6 000 477 osob (67,6 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 074 676 osob starších 18 let, což je 70,0 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 5 896 441 osob (67,9 % populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 388 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 438 837 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?