Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 8. 8. 2021

Vytvořeno: 9. 8. 2021 Poslední aktualizace: 22. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 8. 8. 2021 (20:00) vykázáno 10 672 379 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 745 792 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 084 846 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,7 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,5 %, senioři 80+ 6,0 %, senioři 70-79 let 15,3 %, senioři 60-69 let 16,5 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,8 %, pracovníci ve školství 3,2 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,1 %, osoby 50-59 let 12,4 %, osoby 40-49 let 14,8 %, osoby 30-39 let 9,3 % a ostatní 9,4 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 8. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 365 088 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 81,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 352 543 osob ve věku 80 a více let (78,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 739 osob (1,5 %, z toho 358; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 29 626 osob (6,6 %, z toho 14 352; 3,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 401 453 osob (89,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 8. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 881 208 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 84,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 853 325 osob ve věku 70–79 let (82,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 820 osob (0,8 %, z toho 604; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 43 748 osob (4,2 %, z toho 30 312; 2,9 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 933 776 osob (89,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 8. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 532 313 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 79,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 510 922 osob ve věku 65–69 let (76,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 317 osob (0,6 %, z toho 204; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 19 280 osob (2,9 %, z toho 13 334; 2,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 555 910 osob (82,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 8. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 457 165 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 73,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 434 278 osob ve věku 60–64 let (69,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 654 osob (0,7 %, z toho 121; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 475 osob (2,5 %, z toho 10 694; 1,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 477 294 osob (76,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 8. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 468 836 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 70,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 441 196 osob ve věku 55–59 let (65,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 545 osob (1,0 %, z toho 155; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 203 osob (2,4 %, z toho 10 086; 1,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 491 584 osob (73,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 8. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 464 434 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 67,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 433 684 osob ve věku 50–54 let (62,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 464 osob (1,1 %, z toho 149; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 998 osob (2,2 %, z toho 8 153; 1,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 486 896 osob (70,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 8. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 576 243 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 65,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 532 867 osob ve věku 45–49 let (60,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 242 osob (1,2 %, z toho 92; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 744 osob (1,8 %, z toho 6 479; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 602 229 osob (68,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 8. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 519 816 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 58,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 471 935 osob ve věku 40–44 let (52,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 472 osob (1,3 %, z toho 42; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 611 osob (1,7 %, z toho 5 634; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 546 899 osob (61,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 8. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 382 881 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 50,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 329 737 osob ve věku 35–39 let (43,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 520 osob (1,7 %, z toho 23; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 693 osob (1,8 %, z toho 3 649; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 409 094 osob (54,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 8. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 330 935 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 46,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 267 953 osob ve věku 30–34 let (37,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 391 osob (2,0 %, z toho 33; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 322 osob (2,0 %, z toho 3 488; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 359 648 osob (50,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 8. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 671 326 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 45,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 442 758 osob ve věku 16–29 let (29,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 37 462 osob (2,5 %, z toho 47; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 32 967 osob (2,2 %, z toho 3 622; 0,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 741 755 osob (49,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 8. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 95 547 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 20,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 13 647 osob ve věku 12–15 let (3,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 17 775 osob (3,9 %, z toho 1; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 9 136 osob (2,0 %, z toho 15; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 122 458 osob (26,8 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 745 792 osob (53,7 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 084 845 osob (47,5 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 142 556 osob (1,3 %, z toho 1 830; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 245 824 osob (2,3 %, z toho 109 843; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 134 172 osob (57,3 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 745 792 osob starších 16 let, což je 64,7 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 084 846 osob (57,3 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 64,1 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 4,0 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 458 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 134 717 osob:

  • 21 416 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 38 375 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 16 434 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 12 612 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 11 434 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 34 446 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 255 546 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?