Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 8. 6. 2021

Vytvořeno: 9. 6. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 8. 6. 2021 (20:00) vykázáno 6 099 710 aplikovaných dávek očkování, a to u 4 306 825 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 852 757 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 8,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 4,0 %, senioři 80+ 9,4 %, senioři 70-79 let 22,2 %, senioři 60-69 let 18,4 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,5 %, pracovníci ve školství 5,1 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,7 %, osoby 50-59 let 10,1 %, osoby 40-49 let 10,8 %, osoby 30-39 let 4,3 % a ostatní 1,1 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 8. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 350 712 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 78,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 299 524 osob ve věku 80 a více let (66,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 376 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 33 665 osob (7,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 392 753 osob (87,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 8. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 829 503 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 79,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 605 206 osob ve věku 70–79 let (58,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 16 037 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 61 726 osob (5,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 907 266 osob (87,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 8. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 487 617 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 72,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 236 254 osob ve věku 65–69 let (35,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 357 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 28 761 osob (4,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 527 735 osob (78,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 8. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 411 401 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 65,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 121 228 osob ve věku 60–64 let (19,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 024 osob (2,1 %) má rezervaci termínu očkování a 23 260 osob (3,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 447 685 osob (71,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 8. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 409 905 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 61,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 112 084 osob ve věku 55–59 let (16,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 17 307 osob (2,6 %) má rezervaci termínu očkování a 23 803 osob (3,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 451 015 osob (67,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 8. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 397 786 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 57,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 99 170 osob ve věku 50–54 let (14,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 20 499 osob (3,0 %) má rezervaci termínu očkování a 21 957 osob (3,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 440 242 osob (63,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 8. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 477 913 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 54,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 111 559 osob ve věku 45–49 let (12,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 33 850 osob (3,8 %) má rezervaci termínu očkování a 25 304 osob (2,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 537 067 osob (60,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 8. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 401 626 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 45,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 94 404 osob ve věku 40–44 let (10,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 49 557 osob (5,5 %) má rezervaci termínu očkování a 29 968 osob (3,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 481 151 osob (53,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 8. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 238 347 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 31,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 62 120 osob ve věku 35–39 let (8,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 60 398 osob (8,0 %) má rezervaci termínu očkování a 35 871 osob (4,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 334 616 osob (44,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 8. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 155 950 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 21,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 44 653 osob ve věku 30–34 let (6,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 76 900 osob (10,7 %) má rezervaci termínu očkování a 43 277 osob (6,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 276 127 osob (38,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 8. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 146 069 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 9,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 66 555 osob ve věku 16–29 let (4,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 132 428 osob (8,9 %) má rezervaci termínu očkování a 169 344 osob (11,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 447 841 osob (30,1 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 4 306 829 osob (40,2 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 852 757 osob (17,3 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 439 733 osob (4,1 %) má rezervaci termínu očkování a 496 936 osob (4,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 243 498 osob (49,0 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 4 306 825 osob starších 16 let, což je 48,5 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 852 757 osob (20,9 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 565 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 386 328 osob:

  • 49 977 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 151 898 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 58 938 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 34 603 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 25 181 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 65 731 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 736 201 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?