Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 8. 5. 2021

Vytvořeno: 9. 5. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 8. 5. 2021 (20:00) vykázáno 3 628 177 aplikovaných dávek očkování, a to u 2 586 012 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 056 926 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 12,5 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 5,9 %, senioři 80+ 14,0 %, senioři 70-79 let 28,5 %, senioři 60-69 let 18,5 %, osoby 55-59 let 6,7 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,5 %, pracovníci ve školství 5,1 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,6 % a ostatní 3,7 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 8. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 330 648 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 73,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80+). U 246 235 osob ve věku 80 a více let (55,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 219 osob (2,5 %) má rezervaci termínu očkování a 42 341 osob (9,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 384 208 osob (85,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 8. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 746 693 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 71,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 355 128 osob ve věku 70–79 let (34,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 32 985 osob (3,2 %) má rezervaci termínu očkování a 95 289 osob (9,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 874 967 osob (84,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 8. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 388 960 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 57,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 46 941 osob ve věku 65–69 let (7,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 42 917 osob (6,4 %) má rezervaci termínu očkování a 53 210 osob (7,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 485 087 osob (72,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 8. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 291 375 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 46,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 51 838 osob ve věku 60–64 let (8,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 53 510 osob (8,6 %) má rezervaci termínu očkování a 43 713 osob (7,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 388 598 osob (62,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 8. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 242 628 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 36,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 64 792 osob ve věku 55–59 let (9,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 82 062 osob (12,3 %) má rezervaci termínu očkování a 49 001 osob (7,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 373 691 osob (55,8 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 2 586 012 osob (24,2 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 056 926 osob (9,9 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 359 265 osob (3,4 %) má rezervaci termínu očkování a 389 437 osob (3,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 3 334 714 osob (31,2 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 2 586 012 osob starších 16 let, což je 29,1 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 056 926 osob (11,9 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 615 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 483 393 osob:

  • 72 365 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 217 284 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 75 055 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 41 622 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 27 273 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 49 794 chronicky nemocných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 435 027 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?