Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 8. 4. 2021

Vytvořeno: 9. 4. 2021 Poslední aktualizace: 9. 4. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 8. 4. 2021 (20:00) vykázáno 1 971 079 aplikovaných dávek očkování, a to u 1 308 073 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování.  U 663 006 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (19,4 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (9,2 %, bez zdravotníků v sociálních službách), pracovníci kritické infrastruktury (2,3 % integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti), pracovníci ve školství (8,5 %), dále senioři 70-79 let (29,2 %), senioři 80+ (22,8 %) a chronicky nemocné osoby (2,4 % novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné).  Zbývajících cca 6,2 % osob středního až velmi mladého věku (46 489 osob / 75 269 vakcinací u mladších 29 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 8. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 296 630 osob ve věku 80+, což představuje cca 67,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 217 452 osob ve věku 80+ (49,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 13 848 osob (3,1 %) má rezervaci termínu očkování a 64 520 osob (14,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 374 998 osob (85,0 %) v této věkové skupině.

K 8. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 480 962 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 47,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 011 603 osob ve věku 70–79 let). U 147 781 osob ve věku 70–79 let (14,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 70 501 osob (7,0 %) má rezervaci termínu očkování a 249 563 osob (24,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 801 026 osob (79,2 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 1 308 073 osob (12,2 % populace – k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 693 939 osob), z toho 663 006 osob (6,2 %) druhou dávkou. Dalších 142 119 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 570 582 osob (5,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 2 020 774 osob (18,9 %).

Registrace v centrálním rezervačním systému. Registraci k očkování dosud provedlo celkem 1 110 061 osob:

  • 252 913 osob ve věku 80 a více let,
  • 478 114 osob ve věku 70-79 let,
  • 45 571 pracovníků ve zdravotnictví,
  • 214 789 pracovníků ve školství.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 601 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 504 371 osob:

  • 79 979 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 276 788 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 147 604 chronicky nemocných osob ve věku do 70 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 248 677 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?