Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 7. 12. 2021

Vytvořeno: 8. 12. 2021 Poslední aktualizace: 12. 12. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 07. 12. 2021 (20:00) vykázáno 14 028 994 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 710 422 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 437 840 osob očkování dokončeno, u 1 276 926 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,7%, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,2%, senioři 80+ 6,5%, senioři 70-79 let 15,4%, senioři 60-69 let 15,2%, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,3%, pracovníci ve školství 2,6%, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 1,8%, osoby 50-59 let 11,2%, osoby 40-49 let 13,8%, osoby 30-39 let 9,8% a ostatní do 30 let 13,5%.

Očkování věkové kategorie 80+. K 07. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 397 153 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 88,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 385 919 osob ve věku 80 a více let (86,2% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 474 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 4 640 osob (1,0%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 402 267 osob (89,9%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 07. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 921 319 osob ve věku 70-79 let, což představuje cca 88,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70-79 let). U 904 691 osob ve věku 70-79 let (87,1% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 039 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 5 489 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 927 847 osob (89,4%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 07. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 560 833 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 83,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 550 526 osob ve věku 65–69 let (81,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 800 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 1 701 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 563 334 osob (83,8%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 07. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 488 842 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 78,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 478 461 osob ve věku 60–64 let (76,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 882 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 1 039 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 490 763 osob (78,5%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 07. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 514 495 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 76,8% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 501 749 osob ve věku 55–59 let (74,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 270 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 1 213 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 516 978 osob (77,2%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 07. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 522 734 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 75,6% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 508 278 osob ve věku 50–54 let (73,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 535 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 1 551 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 525 820 osob (76,1%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 07. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 658 801 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 74,6% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 638 621 osob ve věku 45–49 let (72,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 393 osob (0,3%) má rezervaci termínu očkování a 2 366 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 663 560 osob (75,2%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 07. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 602 559 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 67,5% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 580 323 osob ve věku 40–44 let (65,0% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 022 osob (0,3%) má rezervaci termínu očkování a 2 941 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 608 522 osob (68,1%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 07. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 471 820 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 62,6% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 446 770 osob ve věku 35–39 let (59,3% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 971 osob (0,5%) má rezervaci termínu očkování a 3 599 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 479 390 osob (63,6%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 07. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 431 754 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 60,1% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 402 798 osob ve věku 30–34 let (56,0% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 858 osob (0,7%) má rezervaci termínu očkování a 4 197 osob (0,6%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 440 809 osob (61,3%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 07. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 937 911 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 63,1% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 866 155 osob ve věku 16–29 let (58,3% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 888 osob (0,8%) má rezervaci termínu očkování a 11 295 osob (0,8%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 961 094 osob (64,7%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 07. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 202 200 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 44,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 173 548 osob ve věku 12–15 let (38,0% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 293 osob (1,8%) má rezervaci termínu očkování a 4 252 osob (0,9%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 214 745 osob (47,0%) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 710 422 osob (62,7% populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 10 701 777 osob). U 6 437 840 osob (60,2%) bylo očkování již dokončeno. Dalších 40 425 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 44 746 osob (0,4%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 795 593 osob (63,5%).

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 710 421 osob starších 12 let, což je 71,9% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 437 839 osob (69,0% populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 508 221 osob starších 16 let, což je 73,3% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 6 264 291 osob (70,6% populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 382 337 osob starších 18 let, což je 73,5% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 6 150 407 osob (70,8% populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 354 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 829 168 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.
Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?