Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 8. 12. 2021

Vytvořeno: 9. 12. 2021 Poslední aktualizace: 20. 12. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 08. 12. 2021 (20:00) vykázáno 14 127 398 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 719 418 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 444 806 osob očkování dokončeno, u 1 360 488 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,7%, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,2%, senioři 80+ 6,5%, senioři 70-79 let 15,5%, senioři 60-69 let 15,3%, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,3%, pracovníci ve školství 2,5%, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 1,8%, osoby 50-59 let 11,2%, osoby 40-49 let 13,7%, osoby 30-39 let 9,8% a ostatní do 30 let 13,4%.

Očkování věkové kategorie 80+. K 08. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 398 036 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 88,9% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 386 692 osob ve věku 80 a více let (86,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 451 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 4 670 osob (1,0%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 403 157 osob (90,1%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 08. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 923 511 osob ve věku 70-79 let, což představuje cca 88,9% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70-79 let). U 906 664 osob ve věku 70-79 let (87,3% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 951 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 5 521 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 929 983 osob (89,6%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 08. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 560 737 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 83,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 550 341 osob ve věku 65–69 let (81,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 737 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 1 697 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 563 171 osob (83,8%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 08. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 488 398 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 78,1% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 477 892 osob ve věku 60–64 let (76,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 815 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 1 020 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 490 233 osob (78,4%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 08. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 514 236 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 76,8% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 501 407 osob ve věku 55–59 let (74,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 186 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 1 204 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 516 626 osob (77,1%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 08. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 523 185 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 75,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 508 651 osob ve věku 50–54 let (73,6% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 441 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 1 535 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 526 161 osob (76,1%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 08. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 659 454 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 74,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 639 199 osob ve věku 45–49 let (72,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 277 osob (0,3%) má rezervaci termínu očkování a 2 329 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 664 060 osob (75,2%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 08. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 603 160 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 67,5% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 580 815 osob ve věku 40–44 let (65,0% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 892 osob (0,3%) má rezervaci termínu očkování a 2 913 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 608 965 osob (68,2%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 08. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 472 644 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 62,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 447 403 osob ve věku 35–39 let (59,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 819 osob (0,5%) má rezervaci termínu očkování a 3 533 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 479 996 osob (63,7%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 08. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 432 740 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 60,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 403 579 osob ve věku 30–34 let (56,1% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 634 osob (0,6%) má rezervaci termínu očkování a 4 179 osob (0,6%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 441 553 osob (61,4%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 08. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 940 045 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 63,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 868 097 osob ve věku 16–29 let (58,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 305 osob (0,8%) má rezervaci termínu očkování a 11 170 osob (0,8%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 962 520 osob (64,8%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 08. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 203 271 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 44,5% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 174 065 osob ve věku 12–15 let (38,1% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 814 osob (1,7%) má rezervaci termínu očkování a 4 252 osob (0,9%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 215 337 osob (47,2%) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 719 418 osob (62,8% populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 10 701 777 osob). U 6 444 806 osob (60,2%) bylo očkování již dokončeno. Dalších 38 322 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 44 494 osob (0,4%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 802 234 osob (63,6%).

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 719 417 osob starších 12 let, což je 72,0% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 444 805 osob (69,0% populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 516 146 osob starších 16 let, což je 73,4% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 6 270 740 osob (70,6% populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 389 968 osob starších 18 let, což je 73,6% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 6 156 555 osob (70,9% populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 354 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 868 277 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.
Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?