Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 8. 11. 2021

Vytvořeno: 9. 11. 2021 Poslední aktualizace: 23. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 8. 11. 2021 (20:00) vykázáno 12 558 844 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 340 751 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 142 876 osob bylo očkování dokončeno, u 386 860 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,7 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,2 %, senioři 80+ 6,1 %, senioři 70-79 let 14,4 %, senioři 60-69 let 15,0 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,4 %, pracovníci ve školství 2,7 %, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 11,8 %, osoby 40-49 let 14,4 %, osoby 30-39 let 10,0 % a ostatní do 30 let 13,3 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 8. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 380 030 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 84,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 370 788 osob ve věku 80 a více let (82,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 454 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 2 895 osob (0,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 383 379 osob (85,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 8. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 901 541 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 888 298 osob ve věku 70–79 let (85,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 176 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 2 933 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 905 650 osob (87,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 8. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 552 853 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 82,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 545 167 osob ve věku 65–69 let (81,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 936 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 661 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 554 450 osob (82,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 8. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 480 340 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 76,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 472 516 osob ve věku 60–64 let (75,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 259 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 712 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 482 311 osob (77,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 8. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 499 980 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 74,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 490 087 osob ve věku 55–59 let (73,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 878 osob (0,3 %) má rezervaci termínu očkování a 1 049 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 502 907 osob (75,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 8. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 500 856 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 72,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 489 652 osob ve věku 50–54 let (70,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 293 osob (0,3 %) má rezervaci termínu očkování a 1 340 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 504 489 osob (73,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 8. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 627 102 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 71,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 611 120 osob ve věku 45–49 let (69,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 591 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 2 161 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 632 854 osob (71,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 8. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 570 539 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 63,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 553 669 osob ve věku 40–44 let (62,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 248 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 2 617 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 577 404 osob (64,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 8. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 435 319 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 57,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 417 600 osob ve věku 35–39 let (55,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 061 osob (0,7 %) má rezervaci termínu očkování a 3 097 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 443 477 osob (58,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 8. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 389 731 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 54,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 369 720 osob ve věku 30–34 let (51,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 141 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 3 838 osob (0,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 399 710 osob (55,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 8. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 834 553 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 56,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 784 614 osob ve věku 16–29 let (52,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 16 110 osob (1,1 %) má rezervaci termínu očkování a 11 393 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 862 056 osob (58,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 8. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 167 905 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 36,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 149 650 osob ve věku 12–15 let (32,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 671 osob (2,1 %) má rezervaci termínu očkování a 4 086 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 181 662 osob (39,8 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 340 751 osob (59,2 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 6 142 882 osob (57,4 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 52 818 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 37 085 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 430 654 osob (60,1 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 340 749 osob starších 12 let, což je 67,9 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 142 881 osob (65,8 % populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 172 844 osob starších 16 let, což je 69,5 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 993 231 osob (67,5 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 061 103 osob starších 18 let, což je 69,8 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 5 889 334 osob (67,8 % populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 389 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 424 488 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?