Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 8. 10. 2021

Vytvořeno: 9. 10. 2021 Poslední aktualizace: 8. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 8. 10. 2021 (20:00) vykázáno 11 881 597 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 106 537 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 998 121 osob bylo očkování dokončeno, u 19 840 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,2 %, senioři 80+ 5,5 %, senioři 70-79 let 14,1 %, senioři 60-69 let 15,5 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,5 %, pracovníci ve školství 2,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,1 %, osoby 50-59 let 12,1 %, osoby 40-49 let 14,6 %, osoby 30-39 let 10,0 % a ostatní do 30 let 13,1 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 8. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 370 499 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 361 890 osob ve věku 80 a více let (80,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 043 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 15 107 osob (3,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 391 649 osob (87,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 8. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 897 640 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 886 781 osob ve věku 70–79 let (85,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 473 osob (0,6 %) má rezervaci termínu očkování a 12 259 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 916 372 osob (88,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 8. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 545 420 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 81,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 539 965 osob ve věku 65–69 let (80,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 871 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 5 214 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 553 505 osob (82,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 8. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 471 119 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 75,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 466 347 osob ve věku 60–64 let (74,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 431 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 3 965 osob (0,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 478 515 osob (76,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 8. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 486 831 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 72,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 481 639 osob ve věku 55–59 let (71,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 854 osob (0,7 %) má rezervaci termínu očkování a 5 005 osob (0,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 496 690 osob (74,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 8. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 484 840 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 70,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 479 527 osob ve věku 50–54 let (69,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 702 osob (0,8 %) má rezervaci termínu očkování a 5 636 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 496 178 osob (71,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 8. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 603 958 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 68,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 596 801 osob ve věku 45–49 let (67,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 838 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 7 570 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 619 366 osob (70,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 8. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 548 221 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 61,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 540 289 osob ve věku 40–44 let (60,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 853 osob (1,0 %) má rezervaci termínu očkování a 8 213 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 565 287 osob (63,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 8. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 412 407 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 54,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 403 684 osob ve věku 35–39 let (53,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 695 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 8 422 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 430 524 osob (57,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 8. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 364 427 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 50,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 354 571 osob ve věku 30–34 let (49,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 622 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 9 118 osob (1,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 384 167 osob (53,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 8. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 772 953 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 52,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 748 130 osob ve věku 16–29 let (50,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 24 723 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 22 899 osob (1,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 820 575 osob (55,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 8. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 148 221 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 32,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 138 479 osob ve věku 12–15 let (30,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 581 osob (1,2 %) má rezervaci termínu očkování a 5 096 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 158 898 osob (34,8 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 106 537 osob (57,1 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 998 103 osob (56,0 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 96 837 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 113 756 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 317 130 osob (59,0 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 958 315 osob starších 16 let, což je 67,1 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 859 624 osob (66,0 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 67,4 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 1,0 % má rezervaci termínu očkování a 1,2 % je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 402 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 330 305 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?