Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 7. 9. 2021

Vytvořeno: 8. 9. 2021 Poslední aktualizace: 26. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 7. 9. 2021 (20:00) vykázáno 11 578 860 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 986 126 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 805 079 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3 %, senioři 80+ 5,6 %, senioři 70-79 let 14,4 %, senioři 60-69 let 15,7 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,6 %, pracovníci ve školství 2,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 12,1 %, osoby 40-49 let 14,7 %, osoby 30-39 let 9,9 % a ostatní 12,4 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 7. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 367 940 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 359 027 osob ve věku 80 a více let (80,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 435 osob (1,4 %, z toho 333; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 28 696 osob (6,4 %, z toho 13 550; 3,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 403 071 osob (90,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 7. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 890 271 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 85,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 878 050 osob ve věku 70–79 let (84,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 851 osob (0,8 %, z toho 539; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 40 862 osob (3,9 %, z toho 28 101; 2,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 938 984 osob (90,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 7. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 539 908 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 80,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 533 022 osob ve věku 65–69 let (79,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 674 osob (0,5 %, z toho 180; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 17 733 osob (2,6 %, z toho 12 226; 1,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 561 315 osob (83,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 7. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 465 822 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 74,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 459 239 osob ve věku 60–64 let (73,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 860 osob (0,6 %, z toho 106; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 168 osob (2,3 %, z toho 9 909; 1,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 483 850 osob (77,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 7. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 480 355 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 71,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 472 506 osob ve věku 55–59 let (70,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 383 osob (0,8 %, z toho 137; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 755 osob (2,2 %, z toho 9 371; 1,4 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 500 493 osob (74,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 7. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 477 532 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 69,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 469 053 osob ve věku 50–54 let (67,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 228 osob (0,9 %, z toho 139; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 654 osob (2,0 %, z toho 7 674; 1,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 497 414 osob (72,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 7. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 594 247 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 67,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 582 502 osob ve věku 45–49 let (66,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 453 osob (1,0 %, z toho 83; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 212 osob (1,6 %, z toho 6 118; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 616 912 osob (69,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 7. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 538 341 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 60,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 525 593 osob ve věku 40–44 let (58,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 540 osob (1,1 %, z toho 44; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 175 osob (1,6 %, z toho 5 380; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 562 056 osob (62,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 7. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 402 060 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 53,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 388 301 osob ve věku 35–39 let (51,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 292 osob (1,4 %, z toho 19; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 12 494 osob (1,7 %, z toho 3 440; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 424 846 osob (56,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 7. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 353 025 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 49,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 337 417 osob ve věku 30–34 let (46,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 159 osob (1,6 %, z toho 29; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 12 957 osob (1,8 %, z toho 3 288; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 377 141 osob (52,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 7. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 741 849 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 49,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 694 550 osob ve věku 16–29 let (46,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 26 266 osob (1,8 %, z toho 45; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 27 878 osob (1,9 %, z toho 3 378; 0,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 795 993 osob (53,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 7. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 134 776 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 29,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 105 811 osob ve věku 12–15 let (23,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 021 osob (1,8 %, z toho 18; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 5 789 osob (1,3 %, z toho 52; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 148 586 osob (32,5 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 986 126 osob (55,9 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 805 071 osob (54,2 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 107 315 osob (1,0 %, z toho 1 673; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 222 575 osob (2,1 %, z toho 102 514; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 316 016 osob (59,0 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 851 350 osob starších 16 let, což je 65,9 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 699 260 osob (64,2 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 66,2 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 3,5 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 421 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 119 498 osob:

  • 19 882 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 33 827 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 13 889 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 10 778 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 10 018 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 31 104 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 306 017 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?