Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 7. 8. 2021

Vytvořeno: 8. 8. 2021 Poslední aktualizace: 22. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 7. 8. 2021 (20:00) vykázáno 10 652 947 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 741 639 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 068 670 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,7 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,5 %, senioři 80+ 6,0 %, senioři 70-79 let 15,4 %, senioři 60-69 let 16,5 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,8 %, pracovníci ve školství 3,2 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,1 %, osoby 50-59 let 12,4 %, osoby 40-49 let 14,7 %, osoby 30-39 let 9,3 % a ostatní 9,4 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 7. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 365 066 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 81,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 352 474 osob ve věku 80 a více let (78,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 741 osob (1,5 %, z toho 358; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 29 613 osob (6,6 %, z toho 14 357; 3,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 401 420 osob (89,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 7. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 881 115 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 84,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 853 039 osob ve věku 70–79 let (82,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 829 osob (0,9 %, z toho 605; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 43 744 osob (4,2 %, z toho 30 330; 2,9 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 933 688 osob (89,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 7. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 532 243 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 79,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 510 612 osob ve věku 65–69 let (75,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 305 osob (0,6 %, z toho 205; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 19 293 osob (2,9 %, z toho 13 344; 2,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 555 841 osob (82,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 7. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 457 062 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 73,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 433 885 osob ve věku 60–64 let (69,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 655 osob (0,7 %, z toho 121; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 477 osob (2,5 %, z toho 10 705; 1,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 477 194 osob (76,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 7. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 468 668 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 70,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 440 648 osob ve věku 55–59 let (65,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 553 osob (1,0 %, z toho 155; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 182 osob (2,4 %, z toho 10 097; 1,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 491 403 osob (73,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 7. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 464 261 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 67,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 433 006 osob ve věku 50–54 let (62,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 462 osob (1,1 %, z toho 148; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 962 osob (2,2 %, z toho 8 159; 1,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 486 685 osob (70,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 7. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 575 961 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 65,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 531 825 osob ve věku 45–49 let (60,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 239 osob (1,2 %, z toho 92; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 706 osob (1,8 %, z toho 6 484; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 601 906 osob (68,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 7. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 519 521 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 58,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 470 722 osob ve věku 40–44 let (52,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 454 osob (1,3 %, z toho 42; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 608 osob (1,7 %, z toho 5 638; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 546 583 osob (61,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 7. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 382 581 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 50,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 328 207 osob ve věku 35–39 let (43,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 520 osob (1,7 %, z toho 22; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 669 osob (1,8 %, z toho 3 653; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 408 770 osob (54,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 7. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 330 495 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 46,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 265 955 osob ve věku 30–34 let (37,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 417 osob (2,0 %, z toho 30; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 300 osob (2,0 %, z toho 3 491; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 359 212 osob (50,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 7. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 669 846 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 45,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 434 995 osob ve věku 16–29 let (29,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 37 621 osob (2,5 %, z toho 47; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 32 775 osob (2,2 %, z toho 3 626; 0,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 740 242 osob (49,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 7. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 94 820 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 20,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 13 301 osob ve věku 12–15 let (2,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 17 956 osob (3,9 %, z toho 1; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 8 897 osob (1,9 %, z toho 15; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 121 673 osob (26,7 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 741 639 osob (53,7 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 068 669 osob (47,4 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 142 907 osob (1,3 %, z toho 1 827; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 245 241 osob (2,3 %, z toho 109 924; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 129 787 osob (57,3 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 741 639 osob starších 16 let, což je 64,7 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 068 670 osob (57,1 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 64,1 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 4,0 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 458 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 134 801 osob:

  • 21 425 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 38 394 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 16 445 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 12 626 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 11 445 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 34 466 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 255 504 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?