Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 7. 6. 2021

Vytvořeno: 8. 6. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 7. 6. 2021 (20:00) vykázáno 5 983 341 aplikovaných dávek očkování, a to u 4 241 975 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 798 220 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 8,6 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 4,1 %, senioři 80+ 9,5 %, senioři 70-79 let 22,4 %, senioři 60-69 let 18,2 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,5 %, pracovníci ve školství 5,1 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,7 %, osoby 50-59 let 10,2 %, osoby 40-49 let 10,8 %, osoby 30-39 let 4,0 % a ostatní 0,9 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 7. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 349 960 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 78,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 297 137 osob ve věku 80 a více let (66,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 454 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 34 029 osob (7,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 392 443 osob (87,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 7. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 826 964 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 79,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 593 958 osob ve věku 70–79 let (57,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 16 593 osob (1,6 %) má rezervaci termínu očkování a 62 672 osob (6,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 906 229 osob (87,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 7. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 485 336 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 72,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 217 412 osob ve věku 65–69 let (32,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 921 osob (1,8 %) má rezervaci termínu očkování a 29 432 osob (4,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 526 689 osob (78,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 7. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 409 346 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 65,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 110 185 osob ve věku 60–64 let (17,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 602 osob (2,2 %) má rezervaci termínu očkování a 23 856 osob (3,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 446 804 osob (71,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 7. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 407 128 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 60,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 109 865 osob ve věku 55–59 let (16,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 17 941 osob (2,7 %) má rezervaci termínu očkování a 24 470 osob (3,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 449 539 osob (67,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 7. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 394 588 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 57,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 97 305 osob ve věku 50–54 let (14,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 21 373 osob (3,1 %) má rezervaci termínu očkování a 22 589 osob (3,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 438 550 osob (63,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 7. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 472 605 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 53,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 109 598 osob ve věku 45–49 let (12,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 35 692 osob (4,0 %) má rezervaci termínu očkování a 26 492 osob (3,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 534 789 osob (60,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 7. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 393 130 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 44,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 92 840 osob ve věku 40–44 let (10,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 53 123 osob (5,9 %) má rezervaci termínu očkování a 32 131 osob (3,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 478 384 osob (53,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 7. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 227 552 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 30,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 61 013 osob ve věku 35–39 let (8,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 63 915 osob (8,5 %) má rezervaci termínu očkování a 39 837 osob (5,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 331 304 osob (44,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 7. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 142 100 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 19,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 43 820 osob ve věku 30–34 let (6,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 82 022 osob (11,4 %) má rezervaci termínu očkování a 46 482 osob (6,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 270 604 osob (37,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 7. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 133 270 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 9,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 65 087 osob ve věku 16–29 let (4,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 122 616 osob (8,3 %) má rezervaci termínu očkování a 172 052 osob (11,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 427 938 osob (28,8 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 4 241 979 osob (39,6 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 798 220 osob (16,8 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 447 252 osob (4,2 %) má rezervaci termínu očkování a 514 042 osob (4,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 203 273 osob (48,6 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 4 241 975 osob starších 16 let, což je 47,8 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 798 220 osob (20,3 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 569 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 393 977 osob:

  • 51 614 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 156 672 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 59 833 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 35 031 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 25 414 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 65 413 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 717 274 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?