Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 7. 5. 2021

Vytvořeno: 8. 5. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 7. 5. 2021 (20:00) vykázáno 3 595 117 aplikovaných dávek očkování, a to u 2 554 599 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 055 100 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 12,6 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 6,0 %, senioři 80+ 14,1 %, senioři 70-79 let 28,7 %, senioři 60-69 let 18,5 %, osoby 55-59 let 6,5 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,5 %, pracovníci ve školství 5,1 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,5 % a ostatní 3,5 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 7. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 330 309 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 73,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80+). U 246 140 osob ve věku 80 a více let (55,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 308 osob (2,5 %) má rezervaci termínu očkování a 42 542 osob (9,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 384 159 osob (85,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 7. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 744 560 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 71,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 354 511 osob ve věku 70–79 let (34,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 33 874 osob (3,3 %) má rezervaci termínu očkování a 96 078 osob (9,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 874 512 osob (84,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 7. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 385 149 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 57,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 46 629 osob ve věku 65–69 let (6,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 44 898 osob (6,7 %) má rezervaci termínu očkování a 53 931 osob (8,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 483 978 osob (72,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 7. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 286 117 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 45,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 51 644 osob ve věku 60–64 let (8,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 56 093 osob (9,0 %) má rezervaci termínu očkování a 44 550 osob (7,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 386 760 osob (61,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 7. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 234 744 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 35,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 64 655 osob ve věku 55–59 let (9,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 84 751 osob (12,7 %) má rezervaci termínu očkování a 50 464 osob (7,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 369 959 osob (55,2 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 2 554 599 osob (23,9 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 055 100 osob (9,9 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 367 031 osob (3,4 %) má rezervaci termínu očkování a 395 796 osob (3,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 3 317 426 osob (31,0 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 2 554 599 osob starších 16 let, což je 28,8 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 055 100 osob (11,9 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 617 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 485 383 osob:

  • 72 540 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 218 120 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 75 504 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 41 882 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 27 431 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 49 906 chronicky nemocných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 433 475 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?