Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 7. 4. 2021

Vytvořeno: 8. 4. 2021 Poslední aktualizace: 8. 4. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 7. 4. 2021 (20:00) vykázáno 1 909 475 aplikovaných dávek očkování, a to u 1 274 908 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování.  U 634 567 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (19,9 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (9,3 %, bez zdravotníků v sociálních službách), pracovníci kritické infrastruktury (2,2 % integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti), pracovníci ve školství (8,4 %), dále senioři 70-79 let (28,4 %), senioři 80+ (23,3 %) a chronicky nemocné osoby (2,3 % novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné).  Zbývajících cca 6,2 % osob středního až velmi mladého věku (45 574 osob / 73 521 vakcinací u mladších 29 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 7. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 294 071 osob ve věku 80+, což představuje cca 66,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 214 828 osob ve věku 80+ (48,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 14 086 osob (3,2 %) má rezervaci termínu očkování a 66 473 osob (15,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 374 630 osob (84,9 %) v této věkové skupině.

K 7. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 463 264 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 45,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 011 603 osob ve věku 70–79 let). U 130 568 osob ve věku 70–79 let (12,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 62 590 osob (6,2 %) má rezervaci termínu očkování a 270 562 osob (26,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 796 416 osob (78,7 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 1 274 908 osob (11,9 % populace – k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 693 939 osob), z toho 634 567 osob (5,9 %) druhou dávkou. Dalších 129 693 osob (1,2 %) má rezervaci termínu očkování a 596 471 osob (5,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 2 001 072 osob (18,7 %).

Registrace v centrálním rezervačním systému. Registraci k očkování dosud provedlo celkem 1 098 737 osob:

  • 252 463 osob ve věku 80 a více let,
  • 474 252 osob ve věku 70-79 let,
  • 45 309 pracovníků ve zdravotnictví,
  • 214 829 pracovníků ve školství.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 598 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 503 403 osob:

  • 79 934 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 278 175 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 145 294 chronicky nemocných osob ve věku do 70 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 236 618 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?