Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 7. 2. 2022

Vytvořeno: 8. 2. 2022 Poslední aktualizace: 14. 2. 2022

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 07. 02. 2022 (20:00) vykázáno 17 192 608 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 932 022 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 806 121 osob očkování dokončeno, u 3 863 519 osob byla podána posilující dávka.
Za 07. 02. 2022 bylo aplikováno 15 963 dávek, z toho 670 (4,2%) dávky inicální (primovakcinace), 3 038 (19,0%) druhé dávky dvou-dávkového schématu a 12 255 (76,8%) dávky posilující.
Za uplynulých 7 dní bylo aplikováno 137 988 dávek, z toho 6 994 (5,1%) dávky inicální (primovakcinace), 21 655 (15,7%) druhé dávky dvou-dávkového schématu a 109 339 (79,2%) dávky posilující.
Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Následující podíly věkových kategorií mají dokončené očkování (O) a aplikovanou posilující dávku (P): 80 a více let O: 89,8%, P: 72,7%, 70–79 let O: 90,4%, P: 75,6%, 65–69 let O: 83,7%, P: 67,0%, 60–64 let O: 77,8%, P: 57,9%, 55–59 let O: 77,7%, P: 51,5%, 50–54 let O: 76,2%, P: 46,4%, 45–49 let O: 75,4%, P: 42,3%, 40–44 let O: 66,8%, P: 32,4%, 35–39 let O: 62,9%, P: 25,9%, 30–34 let O: 60,8%, P: 21,8%, 16–29 let O: 64,0%, P: 16,6%, 12–15 let O: 46,7%, P: 2,8%, 5–11 let O: 3,9%, P: 0,0%.

Očkování věkové kategorie 80+. K 07. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 409 990 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 91,6% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 402 011 osob ve věku 80 a více let (89,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 41 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 969 osob (0,4%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 412 000 osob (92,1%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 325 213 osob této věkové kategorie, což činí 72,7%.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 07. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 946 947 osob ve věku 70-79 let, což představuje cca 91,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70-79 let). U 938 597 osob ve věku 70-79 let (90,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 67 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 848 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 948 862 osob (91,4%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 785 398 osob této věkové kategorie, což činí 75,6%.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 07. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 566 879 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 84,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 562 918 osob ve věku 65–69 let (83,7% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 41 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 133 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 568 053 osob (84,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 450 591 osob této věkové kategorie, což činí 67,0%.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 07. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 490 532 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 78,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 486 621 osob ve věku 60–64 let (77,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 72 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 896 osob (0,1%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 491 500 osob (78,6%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 362 257 osob této věkové kategorie, což činí 57,9%.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 07. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 524 701 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 78,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 520 124 osob ve věku 55–59 let (77,7% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 110 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 246 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 526 057 osob (78,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 345 152 osob této věkové kategorie, což činí 51,5%.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 07. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 531 984 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 77,0% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 526 940 osob ve věku 50–54 let (76,2% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 202 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 554 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 533 740 osob (77,2%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 320 494 osob této věkové kategorie, což činí 46,4%.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 07. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 672 534 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 76,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 665 622 osob ve věku 45–49 let (75,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 287 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 2 120 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 674 941 osob (76,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 372 904 osob této věkové kategorie, což činí 42,3%.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 07. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 605 206 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 67,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 596 896 osob ve věku 40–44 let (66,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 365 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 2 507 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 608 078 osob (68,1%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 289 699 osob této věkové kategorie, což činí 32,4%.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 07. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 483 566 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 64,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 474 155 osob ve věku 35–39 let (62,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 503 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 2 972 osob (0,4%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 487 041 osob (64,7%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 195 145 osob této věkové kategorie, což činí 25,9%.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 07. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 448 460 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 62,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 437 434 osob ve věku 30–34 let (60,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 730 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 3 839 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 453 029 osob (63,0%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 156 855 osob této věkové kategorie, což činí 21,8%.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 07. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 977 623 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 65,8% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 950 774 osob ve věku 16–29 let (64,0% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 899 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 7 884 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 987 406 osob (66,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 246 881 osob této věkové kategorie, což činí 16,6%.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 07. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 223 388 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 48,9% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 213 133 osob ve věku 12–15 let (46,7% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 861 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 2 589 osob (0,6%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 227 838 osob (49,9%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 12 930 osob této věkové kategorie, což činí 2,8%.

Očkování věkové kategorie 5-11 let. K 07. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 50 211 osob ve věku 5-11 let, což představuje cca 6,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 799 843 osob ve věku 5-11 let). U 30 896 osob ve věku 5-11 let (3,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 344 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 5 885 osob (0,7%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 59 440 osob (7,4%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 0 osob této věkové kategorie, což činí 0,0%.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 932 022 osob (64,8% populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 10 701 777 osob). U 6 806 121 osob (63,6%) bylo očkování již dokončeno. Dalších 9 522 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 36 654 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 978 198 osob (65,2%).

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 881 810 osob starších 12 let, což je 73,7% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 775 225 osob (72,6% populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 658 422 osob starších 16 let, což je 75,0% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 6 562 092 osob (73,9% populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 529 803 osob starších 18 let, což je 75,2% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 6 437 173 osob (74,1% populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost. Zapojených je 3 304 samostatných ordinací praktických lékařů a samostatných ordinací praktických lékaů pro děti a dorost, praktičtí lékaři vykázali celkem 2 712 063 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost od 1.1.2021.
Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?