Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 7. 11. 2021

Vytvořeno: 8. 11. 2021 Poslední aktualizace: 23. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 7. 11. 2021 (20:00) vykázáno 12 515 448 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 325 064 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 135 326 osob bylo očkování dokončeno, u 362 444 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,7 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3 %, senioři 80+ 6,0 %, senioři 70-79 let 14,4 %, senioři 60-69 let 15,0 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,4 %, pracovníci ve školství 2,7 %, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 11,8 %, osoby 40-49 let 14,4 %, osoby 30-39 let 10,0 % a ostatní do 30 let 13,3 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 7. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 379 327 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 84,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 370 184 osob ve věku 80 a více let (82,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 454 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 2 838 osob (0,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 382 619 osob (85,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 7. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 901 188 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 888 266 osob ve věku 70–79 let (85,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 191 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 2 905 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 905 284 osob (87,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 7. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 552 376 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 82,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 544 982 osob ve věku 65–69 let (81,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 964 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 685 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 554 025 osob (82,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 7. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 479 669 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 76,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 472 157 osob ve věku 60–64 let (75,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 285 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 735 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 481 689 osob (77,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 7. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 499 216 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 74,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 489 699 osob ve věku 55–59 let (73,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 907 osob (0,3 %) má rezervaci termínu očkování a 1 066 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 502 189 osob (75,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 7. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 499 912 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 72,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 489 143 osob ve věku 50–54 let (70,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 308 osob (0,3 %) má rezervaci termínu očkování a 1 430 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 503 650 osob (72,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 7. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 625 610 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 70,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 610 346 osob ve věku 45–49 let (69,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 664 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 2 255 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 631 529 osob (71,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 7. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 569 021 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 63,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 552 867 osob ve věku 40–44 let (61,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 286 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 2 651 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 575 958 osob (64,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 7. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 433 821 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 57,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 416 811 osob ve věku 35–39 let (55,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 079 osob (0,7 %) má rezervaci termínu očkování a 3 179 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 442 079 osob (58,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 7. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 387 898 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 54,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 368 815 osob ve věku 30–34 let (51,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 125 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 3 990 osob (0,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 398 013 osob (55,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 7. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 830 235 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 55,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 782 743 osob ve věku 16–29 let (52,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 815 osob (1,1 %) má rezervaci termínu očkování a 11 747 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 857 797 osob (57,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 7. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 166 789 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 36,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 149 318 osob ve věku 12–15 let (32,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 222 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 4 073 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 180 084 osob (39,4 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 325 064 osob (59,1 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 6 135 332 osob (57,3 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 52 300 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 37 847 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 415 211 osob (59,9 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 325 062 osob starších 12 let, což je 67,8 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 135 331 osob (65,7 % populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 158 273 osob starších 16 let, což je 69,4 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 986 013 osob (67,4 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 047 086 osob starších 18 let, což je 69,6 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 5 882 289 osob (67,7 % populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 393 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 414 440 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?