Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 6. 8. 2021

Vytvořeno: 7. 8. 2021 Poslední aktualizace: 14. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 6. 8. 2021 (20:00) vykázáno 10 631 138 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 736 256 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 051 049 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,7 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,5 %, senioři 80+ 6,0 %, senioři 70-79 let 15,4 %, senioři 60-69 let 16,5 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,8 %, pracovníci ve školství 3,2 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,1 %, osoby 50-59 let 12,4 %, osoby 40-49 let 14,8 %, osoby 30-39 let 9,3 % a ostatní 9,3 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 6. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 365 037 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 81,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 352 393 osob ve věku 80 a více let (78,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 744 osob (1,5 %, z toho 358; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 29 624 osob (6,6 %, z toho 14 368; 3,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 401 405 osob (89,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 6. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 880 994 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 84,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 852 620 osob ve věku 70–79 let (82,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 860 osob (0,9 %, z toho 606; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 43 785 osob (4,2 %, z toho 30 357; 2,9 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 933 639 osob (89,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 6. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 532 117 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 79,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 510 219 osob ve věku 65–69 let (75,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 346 osob (0,6 %, z toho 205; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 19 314 osob (2,9 %, z toho 13 357; 2,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 555 777 osob (82,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 6. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 456 885 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 73,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 433 418 osob ve věku 60–64 let (69,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 682 osob (0,7 %, z toho 121; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 498 osob (2,5 %, z toho 10<719; 1,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 477 065 osob (76,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 6. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 468 401 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 69,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 439 929 osob ve věku 55–59 let (65,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 597 osob (1,0 %, z toho 155; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 212 osob (2,4 %, z toho 10 111; 1,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 491 210 osob (73,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 6. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 463 954 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 67,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 432 162 osob ve věku 50–54 let (62,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 519 osob (1,1 %, z toho 148; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 998 osob (2,2 %, z toho 8 177; 1,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 486 471 osob (70,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 6. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 575 533 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 65,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 530 575 osob ve věku 45–49 let (60,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 317 osob (1,2 %, z toho 92; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 729 osob (1,8 %, z toho 6 495; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 601 579 osob (68,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 6. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 519 063 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 58,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 469 308 osob ve věku 40–44 let (52,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 549 osob (1,3 %, z toho 42; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 635 osob (1,8 %, z toho 5 646; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 546 247 osob (61,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 6. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 382 152 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 50,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 326 572 osob ve věku 35–39 let (43,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 588 osob (1,7 %, z toho 22; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 675 osob (1,8 %, z toho 3 654; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 408 415 osob (54,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 6. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 330 037 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 45,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 264 017 osob ve věku 30–34 let (36,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 485 osob (2,0 %, z toho 30; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 292 osob (2,0 %, z toho 3 492; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 358 814 osob (49,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 6. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 668 343 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 45,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 426 741 osob ve věku 16–29 let (28,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 37 877 osob (2,5 %, z toho 47; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 32 789 osob (2,2 %, z toho 3 634; 0,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 739 009 osob (49,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 6. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 93 740 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 20,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 13 094 osob ve věku 12–15 let (2,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 18 344 osob (4,0 %, z toho 1; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 8 964 osob (2,0 %, z toho 15; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 121 048 osob (26,5 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 736 256 osob (53,6 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 051 048 osob (47,2 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 144 063 osob (1,3 %, z toho 1 828; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 245 524 osob (2,3 %, z toho 110 050; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 125 843 osob (57,2 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 736 256 osob starších 16 let, což je 64,6 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 051 049 osob (56,9 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 64,0 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 4,0 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 458 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 135 013 osob:

  • 21 443 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 38 449 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 16 479 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 12 648 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 11 460 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 34 534 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 255 327 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?