Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 6. 7. 2021

Vytvořeno: 7. 7. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 6. 7. 2021 (20:00) vykázáno 8 596 489 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 132 543 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 3 560 216 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 6,6 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 3,0 %, senioři 80+ 7,2 %, senioři 70-79 let 18,0 %, senioři 60-69 let 18,7 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,2 %, pracovníci ve školství 3,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,5 %, osoby 50-59 let 13,2 %, osoby 40-49 let 13,1 %, osoby 30-39 let 5,8 % a ostatní 4,8 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 6. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 359 016 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 80,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 335 332 osob ve věku 80 a více let (74,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 540 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 31 240 osob (7,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 397 796 osob (88,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 6. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 858 420 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 82,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 777 764 osob ve věku 70–79 let (74,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 971 osob (1,2 %) má rezervaci termínu očkování a 50 806 osob (4,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 922 197 osob (88,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 6. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 513 501 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 76,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 444 120 osob ve věku 65–69 let (66,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 888 osob (1,2 %) má rezervaci termínu očkování a 23 171 osob (3,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 544 560 osob (81,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 6. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 435 877 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 69,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 372 887 osob ve věku 60–64 let (59,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 812 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 18 923 osob (3,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 463 612 osob (74,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 6. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 440 676 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 65,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 370 565 osob ve věku 55–59 let (55,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 634 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 19 976 osob (3,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 472 286 osob (70,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 6. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 432 190 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 62,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 348 578 osob ve věku 50–54 let (50,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 337 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 18 630 osob (2,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 464 157 osob (67,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 6. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 529 241 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 60,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 382 024 osob ve věku 45–49 let (43,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 19 014 osob (2,2 %) má rezervaci termínu očkování a 20 153 osob (2,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 568 408 osob (64,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 6. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 472 410 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 52,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 236 130 osob ve věku 40–44 let (26,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 21 833 osob (2,4 %) má rezervaci termínu očkování a 19 933 osob (2,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 514 176 osob (57,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 6. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 332 638 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 44,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 106 720 osob ve věku 35–39 let (14,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 25 245 osob (3,4 %) má rezervaci termínu očkování a 17 692 osob (2,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 375 575 osob (49,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 6. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 274 533 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 38,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 74 660 osob ve věku 30–34 let (10,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 30 051 osob (4,2 %) má rezervaci termínu očkování a 18 783 osob (2,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 323 367 osob (45,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 6. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 481 530 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 32,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 111 364 osob ve věku 16–29 let (7,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 84 660 osob (5,7 %) má rezervaci termínu očkování a 57 647 osob (3,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 623 837 osob (42,0 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 132 543 osob (48,0 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 3 560 215 osob (33,3 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 259 569 osob (2,4 %) má rezervaci termínu očkování a 325 792 osob (3,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 717 904 osob (53,4 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 132 543 osob starších 16 let, což je 57,8 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 3 560 216 osob (40,1 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 58,5 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 5,9 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 532 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 238 262 osob:

  • 30 418 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 76 490 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 36 796 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 23 723 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 18 451 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 52 384 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 030 463 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?