Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 6. 6. 2021

Vytvořeno: 7. 6. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 6. 6. 2021 (20:00) vykázáno 5 868 484 aplikovaných dávek očkování, a to u 4 178 811 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 743 347 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 8,7 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 4,2 %, senioři 80+ 9,7 %, senioři 70-79 let 22,6 %, senioři 60-69 let 18,0 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,6 %, pracovníci ve školství 5,2 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,8 %, osoby 50-59 let 10,2 %, osoby 40-49 let 10,7 %, osoby 30-39 let 3,6 % a ostatní 0,7 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 6. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 349 371 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 78,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 295 080 osob ve věku 80 a více let (65,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 524 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 34 195 osob (7,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 392 090 osob (87,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 6. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 824 550 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 79,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 583 420 osob ve věku 70–79 let (56,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 17 001 osob (1,6 %) má rezervaci termínu očkování a 63 447 osob (6,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 904 998 osob (87,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 6. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 483 415 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 71,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 195 718 osob ve věku 65–69 let (29,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 446 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 29 915 osob (4,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 525 776 osob (78,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 6. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 407 323 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 65,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 102 232 osob ve věku 60–64 let (16,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 142 osob (2,3 %) má rezervaci termínu očkování a 24 208 osob (3,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 445 673 osob (71,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 6. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 404 554 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 60,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 107 429 osob ve věku 55–59 let (16,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 18 746 osob (2,8 %) má rezervaci termínu očkování a 24 620 osob (3,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 447 920 osob (66,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 6. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 391 325 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 56,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 95 322 osob ve věku 50–54 let (13,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 22 577 osob (3,3 %) má rezervaci termínu očkování a 22 787 osob (3,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 436 689 osob (63,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 6. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 467 046 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 52,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 107 375 osob ve věku 45–49 let (12,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 38 314 osob (4,3 %) má rezervaci termínu očkování a 26 855 osob (3,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 532 215 osob (60,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 6. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 383 750 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 43,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 90 907 osob ve věku 40–44 let (10,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 58 622 osob (6,6 %) má rezervaci termínu očkování a 33 144 osob (3,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 475 516 osob (53,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 6. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 213 409 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 28,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 59 631 osob ve věku 35–39 let (7,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 73 031 osob (9,7 %) má rezervaci termínu očkování a 40 724 osob (5,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 327 164 osob (43,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 6. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 129 837 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 18,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 42 802 osob ve věku 30–34 let (6,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 85 890 osob (11,9 %) má rezervaci termínu očkování a 47 961 osob (6,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 263 688 osob (36,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 6. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 124 235 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 8,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 63 431 osob ve věku 16–29 let (4,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 103 878 osob (7,0 %) má rezervaci termínu očkování a 172 755 osob (11,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 400 868 osob (27,0 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 4 178 815 osob (39,0 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 743 347 osob (16,3 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 453 171 osob (4,2 %) má rezervaci termínu očkování a 520 611 osob (4,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 152 597 osob (48,1 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 4 178 811 osob starších 16 let, což je 47,1 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 743 347 osob (19,6 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 567 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 399 063 osob:

  • 52 822 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 160 273 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 60 494 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 35 316 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 25 577 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 64 581 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 701 074 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?