Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 6. 5. 2021

Vytvořeno: 7. 5. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 6. 5. 2021 (20:00) vykázáno 3 508 897 aplikovaných dávek očkování, a to u 2 476 421 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 045 134 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 12,8 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 6,1 %, senioři 80+ 14,4 %, senioři 70-79 let 29,2 %, senioři 60-69 let 18,2 %, osoby 55-59 let 6,1 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,4 %, pracovníci ve školství 5,1 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,4 % a ostatní 3,3 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 6. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 329 219 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 73,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80+). U 245 221 osob ve věku 80 a více let (54,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 444 osob (2,6 %) má rezervaci termínu očkování a 46 955 osob (10,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 387 618 osob (86,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 6. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 739 013 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 71,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 351 063 osob ve věku 70–79 let (33,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 34 657 osob (3,3 %) má rezervaci termínu očkování a 102 189 osob (9,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 875 859 osob (84,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 6. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 375 810 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 55,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 45 412 osob ve věku 65–69 let (6,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 48 025 osob (7,1 %) má rezervaci termínu očkování a 58 265 osob (8,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 482 100 osob (71,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 6. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 269 388 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 43,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 50 817 osob ve věku 60–64 let (8,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 64 267 osob (10,3 %) má rezervaci termínu očkování a 49 100 osob (7,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 382 755 osob (61,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 6. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 212 710 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 31,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 63 919 osob ve věku 55–59 let (9,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 88 943 osob (13,3 %) má rezervaci termínu očkování a 58 761 osob (8,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 360 414 osob (53,8 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 2 476 421 osob (23,1 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 045 134 osob (9,8 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 367 589 osob (3,4 %) má rezervaci termínu očkování a 437 094 osob (4,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 3 281 104 osob (30,7 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 2 476 421 osob starších 16 let, což je 27,9 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 045 134 osob (11,8 %) populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 615 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 486 480 osob:

  • 73 113 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 220 746 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 76 075 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 41 683 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 26 611 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 48 252 chronicky nemocných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 422 181 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?