Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 6. 4. 2021

Vytvořeno: 7. 4. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 6. 4. 2021 (20:00) vykázáno 1 864 099 aplikovaných dávek očkování, a to u 1 252 117 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování.  U 611 982 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (20,2 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (9,5 %, bez zdravotníků v sociálních službách), pracovníci kritické infrastruktury (2,2 % integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti), pracovníci ve školství (8,3 %), dále senioři 70-79 let (27,8 %), senioři 80+ (23,7 %) a chronicky nemocné osoby (2,1 % novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné).  Zbývajících cca 6,2 % osob středního až velmi mladého věku (45 003 osob / 72 105 vakcinací u mladších 29 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 6. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 292 125 osob ve věku 80+, což představuje cca 66,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 212 444 osob ve věku 80+ (48,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 13 498 osob (3,1 %) má rezervaci termínu očkování a 68 111 osob (15,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 373 734 osob (84,7 %) v této věkové skupině.

K 6. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 451 628 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 44,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 011 603 osob ve věku 70–79 let). U 118 989 osob ve věku 70–79 let (11,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 54 509 osob (5,4 %) má rezervaci termínu očkování a 284 582 osob (28,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 790 719 osob (78,2 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 1 252 117 osob (11,7 % populace – k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 693 939 osob), z toho 611 982 osob (5,7 %) druhou dávkou. Dalších 114 099 osob (1,1 %) má rezervaci termínu očkování a 613 382 osob (5,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 1 979 598 osob (18,5 %).

Registrace v centrálním rezervačním systému. Registraci k očkování dosud provedlo celkem 1 084 787 osob:

  • 251 899 osob ve věku 80 a více let,
  • 469 926 osob ve věku 70-79 let,
  • 44 994 pracovníků ve zdravotnictví,
  • 214 862 pracovníků ve školství.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 595 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 501 236 osob:

  • 79 658 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 278 759 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 142 819 chronicky nemocných osob ve věku do 70 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 226 020 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?