Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 6. 2. 2022

Vytvořeno: 7. 2. 2022 Poslední aktualizace: 14. 2. 2022

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 06. 02. 2022 (20:00) vykázáno 17 175 986 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 931 340 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 802 995 osob očkování dokončeno, u 3 850 684 osob byla podána posilující dávka.
Za 06. 02. 2022 bylo aplikováno 2 222 dávek, z toho 87 (3,9%) dávky inicální (primovakcinace), 309 (13,9%) druhé dávky dvou-dávkového schématu a 1 826 (82,2%) dávky posilující.
Za uplynulých 7 dní bylo aplikováno 151 518 dávek, z toho 7 763 (5,1%) dávky inicální (primovakcinace), 22 346 (14,7%) druhé dávky dvou-dávkového schématu a 121 409 (80,1%) dávky posilující.
Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Následující podíly věkových kategorií mají dokončené očkování (O) a aplikovanou posilující dávku (P): 80 a více let O: 89,8%, P: 72,6%, 70–79 let O: 90,4%, P: 75,5%, 65–69 let O: 83,7%, P: 66,9%, 60–64 let O: 77,8%, P: 57,8%, 55–59 let O: 77,6%, P: 51,4%, 50–54 let O: 76,2%, P: 46,2%, 45–49 let O: 75,4%, P: 42,1%, 40–44 let O: 66,8%, P: 32,3%, 35–39 let O: 62,9%, P: 25,8%, 30–34 let O: 60,8%, P: 21,7%, 16–29 let O: 64,0%, P: 16,4%, 12–15 let O: 46,6%, P: 2,7%, 5–11 let O: 3,8%, P: 0,0%.

Očkování věkové kategorie 80+. K 06. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 409 943 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 91,6% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 401 932 osob ve věku 80 a více let (89,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 42 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 956 osob (0,4%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 411 941 osob (92,0%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 324 915 osob této věkové kategorie, což činí 72,6%.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 06. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 946 897 osob ve věku 70-79 let, což představuje cca 91,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70-79 let). U 938 460 osob ve věku 70-79 let (90,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 64 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 842 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 948 803 osob (91,4%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 784 478 osob této věkové kategorie, což činí 75,5%.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 06. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 566 853 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 84,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 562 821 osob ve věku 65–69 let (83,7% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 40 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 120 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 568 013 osob (84,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 449 884 osob této věkové kategorie, což činí 66,9%.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 06. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 490 549 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 78,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 486 564 osob ve věku 60–64 let (77,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 77 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 885 osob (0,1%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 491 511 osob (78,6%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 361 572 osob této věkové kategorie, což činí 57,8%.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 06. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 524 652 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 78,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 519 997 osob ve věku 55–59 let (77,6% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 113 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 238 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 526 003 osob (78,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 344 378 osob této věkové kategorie, což činí 51,4%.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 06. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 531 951 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 77,0% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 526 826 osob ve věku 50–54 let (76,2% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 199 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 543 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 533 693 osob (77,2%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 319 602 osob této věkové kategorie, což činí 46,2%.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 06. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 672 484 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 76,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 665 454 osob ve věku 45–49 let (75,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 281 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 2 095 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 674 860 osob (76,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 371 745 osob této věkové kategorie, což činí 42,1%.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 06. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 605 227 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 67,8% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 596 799 osob ve věku 40–44 let (66,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 364 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 2 489 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 608 080 osob (68,1%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 288 530 osob této věkové kategorie, což činí 32,3%.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 06. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 483 585 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 64,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 474 014 osob ve věku 35–39 let (62,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 502 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 2 945 osob (0,4%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 487 032 osob (64,7%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 194 172 osob této věkové kategorie, což činí 25,8%.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 06. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 448 425 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 62,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 437 217 osob ve věku 30–34 let (60,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 722 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 3 794 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 452 941 osob (63,0%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 155 772 osob této věkové kategorie, což činí 21,7%.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 06. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 977 358 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 65,8% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 949 959 osob ve věku 16–29 let (64,0% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 905 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 7 825 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 987 088 osob (66,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 243 381 osob této věkové kategorie, což činí 16,4%.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 06. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 223 427 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 48,9% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 212 935 osob ve věku 12–15 let (46,6% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 876 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 2 588 osob (0,6%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 227 891 osob (49,9%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 12 255 osob této věkové kategorie, což činí 2,7%.

Očkování věkové kategorie 5-11 let. K 06. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 49 988 osob ve věku 5-11 let, což představuje cca 6,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 799 843 osob ve věku 5-11 let). U 30 017 osob ve věku 5-11 let (3,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 383 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 5 887 osob (0,7%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 59 258 osob (7,4%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 0 osob této věkové kategorie, což činí 0,0%.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 931 340 osob (64,8% populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 10 701 777 osob). U 6 802 995 osob (63,6%) bylo očkování již dokončeno. Dalších 9 568 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 36 415 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 977 323 osob (65,2%).

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 881 351 osob starších 12 let, což je 73,7% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 772 978 osob (72,6% populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 657 924 osob starších 16 let, což je 75,0% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 6 560 043 osob (73,9% populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 529 355 osob starších 18 let, což je 75,2% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 6 435 253 osob (74,1% populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost. Zapojených je 3 302 samostatných ordinací praktických lékařů a samostatných ordinací praktických lékaů pro děti a dorost, praktičtí lékaři vykázali celkem 2 707 973 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost od 1.1.2021.
Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?