Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 5. 9. 2021

Vytvořeno: 6. 9. 2021 Poslední aktualizace: 26. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 5. 9. 2021 (20:00) vykázáno 11 546 696 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 975 069 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 780 862 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3 %, senioři 80+ 5,6 %, senioři 70-79 let 14,4 %, senioři 60-69 let 15,7 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,6 %, pracovníci ve školství 2,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 12,2 %, osoby 40-49 let 14,7 %, osoby 30-39 let 9,9 % a ostatní 12,3 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 5. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 367 779 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 358 772 osob ve věku 80 a více let (80,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 440 osob (1,4 %, z toho 334; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 28 762 osob (6,4 %, z toho 13 613; 3,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 402 981 osob (90,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 5. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 889 769 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 85,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 877 169 osob ve věku 70–79 let (84,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 905 osob (0,8 %, z toho 549; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 41 085 osob (4,0 %, z toho 28 289; 2,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 938 759 osob (90,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 5. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 539 511 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 80,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 532 328 osob ve věku 65–69 let (79,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 666 osob (0,5 %, z toho 182; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 17 861 osob (2,7 %, z toho 12 321; 1,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 561 038 osob (83,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 5. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 465 345 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 74,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 458 458 osob ve věku 60–64 let (73,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 874 osob (0,6 %, z toho 106; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 267 osob (2,3 %, z toho 9 982; 1,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 483 486 osob (77,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 5. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 479 793 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 71,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 471 511 osob ve věku 55–59 let (70,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 416 osob (0,8 %, z toho 137; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 851 osob (2,2 %, z toho 9 439; 1,4 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 500 060 osob (74,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 5. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 476 845 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 69,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 467 840 osob ve věku 50–54 let (67,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 259 osob (0,9 %, z toho 144; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 723 osob (2,0 %, z toho 7 703; 1,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 496 827 osob (71,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 5. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 593 393 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 67,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 580 859 osob ve věku 45–49 let (65,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 488 osob (1,0 %, z toho 88; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 253 osob (1,6 %, z toho 6 139; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 616 134 osob (69,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 5. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 537 396 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 60,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 523 733 osob ve věku 40–44 let (58,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 527 osob (1,1 %, z toho 45; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 242 osob (1,6 %, z toho 5 397; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 561 165 osob (62,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 5. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 401 143 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 53,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 386 421 osob ve věku 35–39 let (51,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 230 osob (1,4 %, z toho 21; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 12 508 osob (1,7 %, z toho 3 447; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 423 881 osob (56,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 5. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 352 022 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 49,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 335 129 osob ve věku 30–34 let (46,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 100 osob (1,5 %, z toho 30; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 12 984 osob (1,8 %, z toho 3 300; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 376 106 osob (52,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 5. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 738 620 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 49,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 686 643 osob ve věku 16–29 let (46,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 26 183 osob (1,8 %, z toho 57; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 28 193 osob (1,9 %, z toho 3 393; 0,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 792 996 osob (53,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 5. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 133 453 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 29,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 101 993 osob ve věku 12–15 let (22,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 051 osob (1,8 %, z toho 34; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 5 995 osob (1,3 %, z toho 49; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 147 499 osob (32,3 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 975 069 osob (55,8 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 780 856 osob (54,0 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 107 292 osob (1,0 %, z toho 1 728; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 223 918 osob (2,1 %, z toho 103 099; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 306 279 osob (58,9 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 841 616 osob starších 16 let, což je 65,8 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 678 863 osob (64,0 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 66,1 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 3,5 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 424 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 120 296 osob:

  • 19 977 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 34 065 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 14 004 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 10 876 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 10 105 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 31 269 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 303 508 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?