Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 5. 8. 2021

Vytvořeno: 6. 8. 2021 Poslední aktualizace: 14. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 5. 8. 2021 (20:00) vykázáno 10 574 261 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 719 461 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 008 072 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,7 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,5 %, senioři 80+ 6,0 %, senioři 70-79 let 15,5 %, senioři 60-69 let 16,6 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,8 %, pracovníci ve školství 3,2 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,1 %, osoby 50-59 let 12,5 %, osoby 40-49 let 14,8 %, osoby 30-39 let 9,2 % a ostatní 9,1 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 5. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 364 881 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 81,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 352 062 osob ve věku 80 a více let (78,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 776 osob (1,5 %, z toho 359; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 29 665 osob (6,6 %, z toho 14 395; 3,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 401 322 osob (89,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 5. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 880 435 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 84,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 851 320 osob ve věku 70–79 let (82,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 948 osob (0,9 %, z toho 615; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 43 997 osob (4,2 %, z toho 30 485; 2,9 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 933 380 osob (89,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 5. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 531 650 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 79,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 509 049 osob ve věku 65–69 let (75,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 428 osob (0,7 %, z toho 207; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 19 451 osob (2,9 %, z toho 13 433; 2,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 555 529 osob (82,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 5. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 456 273 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 72,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 431 936 osob ve věku 60–64 let (69,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 871 osob (0,8 %, z toho 126; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 587 osob (2,5 %, z toho 10 770; 1,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 476 731 osob (76,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 5. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 467 595 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 69,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 438 032 osob ve věku 55–59 let (65,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 821 osob (1,0 %, z toho 158; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 338 osob (2,4 %, z toho 10 149; 1,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 490 754 osob (73,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 5. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 462 994 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 67,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 430 010 osob ve věku 50–54 let (62,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 786 osob (1,1 %, z toho 149; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 150 osob (2,2 %, z toho 8 205; 1,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 485 930 osob (70,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 5. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 574 166 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 65,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 527 418 osob ve věku 45–49 let (59,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 746 osob (1,2 %, z toho 98; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 887 osob (1,8 %, z toho 6 521; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 600 799 osob (68,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 5. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 517 630 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 57,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 465 911 osob ve věku 40–44 let (52,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 038 osob (1,3 %, z toho 49; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 789 osob (1,8 %, z toho 5 664; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 545 457 osob (61,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 5. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 380 653 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 50,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 322 373 osob ve věku 35–39 let (42,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 120 osob (1,7 %, z toho 23; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 822 osob (1,8 %, z toho 3 670; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 407 595 osob (54,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 5. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 328 540 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 45,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 259 266 osob ve věku 30–34 let (36,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 979 osob (2,1 %, z toho 33; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 466 osob (2,0 %, z toho 3 507; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 357 985 osob (49,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 5. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 663 356 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 44,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 410 576 osob ve věku 16–29 let (27,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 39 703 osob (2,7 %, z toho 54; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 33 373 osob (2,2 %, z toho 3 650; 0,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 736 432 osob (49,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 5. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 91 288 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 20,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 10 118 osob ve věku 12–15 let (2,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 19 150 osob (4,2 %, z toho 1; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 9 366 osob (2,1 %, z toho 15; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 119 804 osob (26,2 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 719 461 osob (53,4 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 008 071 osob (46,8 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 149 521 osob (1,4 %, z toho 1 873; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 247 887 osob (2,3 %, z toho 110 489; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 116 869 osob (57,2 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 719 461 osob starších 16 let, což je 64,4 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 008 072 osob (56,4 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 63,9 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 4,1 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 461 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 136 507 osob:

  • 21 548 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 38 889 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 16 739 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 12 849 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 11 594 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 34 888 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 251 427 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?