Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 5. 6. 2021

Vytvořeno: 6. 6. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 5. 6. 2021 (20:00) vykázáno 5 825 007 aplikovaných dávek očkování, a to u 4 150 615 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 727 987 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 8,7 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 4,2 %, senioři 80+ 9,8 %, senioři 70-79 let 22,7 %, senioři 60-69 let 18,0 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,5 %, pracovníci ve školství 5,2 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,8 %, osoby 50-59 let 10,3 %, osoby 40-49 let 10,7 %, osoby 30-39 let 3,4 % a ostatní 0,7 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 5. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 349 234 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 78,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 294 807 osob ve věku 80 a více let (65,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 573 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 34 178 osob (7,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 391 985 osob (87,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 5. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 823 890 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 79,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 580 756 osob ve věku 70–79 let (55,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 17 196 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 63 538 osob (6,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 904 624 osob (87,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 5. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 482 936 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 71,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 189 758 osob ve věku 65–69 let (28,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 660 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 29 861 osob (4,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 525 457 osob (78,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 5. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 406 790 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 65,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 99 572 osob ve věku 60–64 let (15,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 360 osob (2,3 %) má rezervaci termínu očkování a 24 131 osob (3,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 445 281 osob (71,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 5. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 403 746 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 60,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 106 794 osob ve věku 55–59 let (15,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 18 954 osob (2,8 %) má rezervaci termínu očkování a 24 555 osob (3,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 447 255 osob (66,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 5. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 390 156 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 56,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 94 694 osob ve věku 50–54 let (13,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 23 060 osob (3,3 %) má rezervaci termínu očkování a 22 615 osob (3,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 435 831 osob (63,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 5. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 464 746 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 52,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 106 576 osob ve věku 45–49 let (12,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 39 606 osob (4,5 %) má rezervaci termínu očkování a 26 587 osob (3,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 530 939 osob (60,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 5. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 379 805 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 42,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 90 320 osob ve věku 40–44 let (10,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 61 228 osob (6,9 %) má rezervaci termínu očkování a 33 033 osob (3,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 474 066 osob (53,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 5. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 207 286 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 27,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 59 271 osob ve věku 35–39 let (7,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 77 524 osob (10,3 %) má rezervaci termínu očkování a 40 820 osob (5,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 325 630 osob (43,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 5. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 122 056 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 17,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 42 454 osob ve věku 30–34 let (5,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 88 983 osob (12,4 %) má rezervaci termínu očkování a 48 672 osob (6,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 259 711 osob (36,1 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 4 150 619 osob (38,8 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 727 987 osob (16,1 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 450 975 osob (4,2 %) má rezervaci termínu očkování a 519 084 osob (4,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 120 678 osob (47,8 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 4 150 615 osob starších 16 let, což je 46,8 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 727 987 osob (19,5 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 566 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 399 715 osob:

  • 52 906 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 160 595 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 60 580 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 35 389 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 25 620 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 64 625 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 700 283 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?