Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 5. 5. 2021

Vytvořeno: 6. 5. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 5. 5. 2021 (20:00) vykázáno 3 423 789 aplikovaných dávek očkování, a to u 2 399 576 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 034 953 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 13,0 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 6,2 %, senioři 80+ 14,7 %, senioři 70-79 let 29,6 %, senioři 60-69 let 17,8 %, osoby 55-59 let 5,6 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,4 %, pracovníci ve školství 5,2 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,4 % a ostatní 3,1 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 5. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 327 836 osob ve věku 80+, což představuje cca 73,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80+). U 244 249 osob 54,6 % ve věku 80+ (54,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 651 osob (2,6 %) má rezervaci termínu očkování a 47 638 osob (10,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 387 125 osob (86,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 5. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 732 243 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 70,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 346 854 osob ve věku 70–79 let (33,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 36 050 osob (3,5 %) má rezervaci termínu očkování a 105 579 osob (10,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 873 872 osob (84,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 5. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 364 534 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 54,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 44 031 osob ve věku 65–69 let (6,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 52 711 osob (7,8 %) má rezervaci termínu očkování a 61 662 osob (9,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 478 907 osob (71,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 5. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 252 371 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 40,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 50 007 osob ve věku 60–64 let (8,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 71 221 osob (11,4 %) má rezervaci termínu očkování a 53 530 osob (8,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 377 122 osob (60,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 5. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 190 971 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 28,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 63 299 osob ve věku 55–59 let (9,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 89 469 osob (13,4 %) má rezervaci termínu očkování a 66 866 osob (10,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 347 306 osob (51,9 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 2 399 576 osob (22,4 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 034 953 osob (9,7 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 351 553 osob (3,3 %) má rezervaci termínu očkování a 467 948 osob (4,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 3 219 077 osob (30,1 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 2 399 576 osob starších 16 let, což je 27,0 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 034 953 osob (11,7 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 615 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 489 714 osob:

  • 73 770 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 223 684 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 76 966 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 41 876 registrovaných osob ve věku 60-64 let
  • 26 374 registrovaných osob ve věku 55-59 let
  • 47 044 chronicky nemocných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 408 824 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?