Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 5. 3. 2021

Vytvořeno: 6. 3. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 5. 3. 2021 (20:00) vykázáno 804 859 aplikovaných dávek očkování, a to u 544 312 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování.  U 260 547 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (34,6 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (15,7 %, bez zdravotníků v sociálních službách), pracovníci kritické infrastruktury (2,0 %: integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti), pracovníci ve školství (3,1 %), dále senioři 70-79 let (5,9 %) a senioři 80+ (32,6 %).  Zbývajících cca 6,1 % osob středního až velmi mladého věku (24 854 osob / 39 982 vakcinací u mladších 29 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 5. 3. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 217 853 osob ve věku 80+, což představuje cca 49,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 95 339 osob ve věku 80+ (21,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. 

Registrace v centrálním rezervačním systému. Registraci k očkování provedlo 721 897 osob, k očkování je rezervováno 322 908 osob, 398 989 osob čeká na termín očkování.

  • Senioři ve věku 80+ let: 234 749 osob je registrováno (cca 53,2 % této věkové kategorie), 175 425 osob má rezervovaný termín

  • Senioři ve věku 70–79 let: 295 944 provedených registrací, 71 792 osob má rezervovaný termín

  • Pracovníci ve zdravotnictví: 32 471 provedených registrací, 18 409 osob má rezervovaný termín

  • Pracovníci ve školství: 157 907 provedených registrací, 53 811 osob má rezervovaný termín

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 2 161 ordinací praktických lékařů, registrováno je celkem 161 089 osob, 9 870 osob má rezervovaný termín. Vykázáno bylo celkem 41 152 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?