Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 5. 10. 2021

Vytvořeno: 6. 10. 2021 Poslední aktualizace: 8. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 5. 10. 2021 (20:00) vykázáno 11 847 573 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 095 238 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 981 191 osob bylo očkování dokončeno, u 11 097 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,2 %, senioři 80+ 5,5 %, senioři 70-79 let 14,2 %, senioři 60-69 let 15,5 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,5 %, pracovníci ve školství 2,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,1 %, osoby 50-59 let 12,0 %, osoby 40-49 let 14,6 %, osoby 30-39 let 10,0 % a ostatní do 30 let 13,1 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 5. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 370 244 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 361 568 osob ve věku 80 a více let (80,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 062 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 15 085 osob (3,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 391 391 osob (87,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 5. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 897 020 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 885 929 osob ve věku 70–79 let (85,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 523 osob (0,6 %) má rezervaci termínu očkování a 12 310 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 915 853 osob (88,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 5. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 544 896 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 81,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 539 299 osob ve věku 65–69 let (80,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 936 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 5 247 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 553 079 osob (82,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 5. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 470 606 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 75,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 465 643 osob ve věku 60–64 let (74,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 458 osob (0,6 %) má rezervaci termínu očkování a 4 028 osob (0,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 478 092 osob (76,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 5. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 486 256 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 72,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 480 785 osob ve věku 55–59 let (71,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 895 osob (0,7 %) má rezervaci termínu očkování a 5 025 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 496 176 osob (74,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 5. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 484 117 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 70,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 478 518 osob ve věku 50–54 let (69,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 741 osob (0,8 %) má rezervaci termínu očkování a 5 656 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 495 514 osob (71,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 5. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 602 962 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 68,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 595 516 osob ve věku 45–49 let (67,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 934 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 7 606 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 618 502 osob (70,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 5. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 547 296 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 61,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 538 958 osob ve věku 40–44 let (60,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 927 osob (1,0 %) má rezervaci termínu očkování a 8 274 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 564 497 osob (63,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 5. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 411 379 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 54,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 402 294 osob ve věku 35–39 let (53,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 751 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 8 465 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 429 595 osob (57,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 5. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 363 278 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 50,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 352 987 osob ve věku 30–34 let (49,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 686 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 9 184 osob (1,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 383 148 osob (53,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 5. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 770 182 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 51,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 743 747 osob ve věku 16–29 let (50,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 24 870 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 23 049 osob (1,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 818 101 osob (55,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 5. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 147 001 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 32,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 135 937 osob ve věku 12–15 let (29,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 659 osob (1,2 %) má rezervaci termínu očkování a 5 197 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 157 857 osob (34,6 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 095 238 osob (57,0 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 981 181 osob (55,9 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 97 594 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 114 363 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 307 195 osob (58,9 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 948 236 osob starších 16 let, což je 67,0 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 845 244 osob (65,8 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 67,3 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 1,0 % má rezervaci termínu očkování a 1,2 % je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 404 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 327 476 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?