Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 4. 8. 2021

Vytvořeno: 5. 8. 2021 Poslední aktualizace: 14. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 4. 8. 2021 (20:00) vykázáno 10 519 901 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 702 225 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 4 967 399 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,7 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,5 %, senioři 80+ 6,0 %, senioři 70-79 let 15,5 %, senioři 60-69 let 16,7 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,8 %, pracovníci ve školství 3,2 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,2 %, osoby 50-59 let 12,5 %, osoby 40-49 let 14,8 %, osoby 30-39 let 9,2 % a ostatní 8,9 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 4. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 364 677 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 81,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 351 687 osob ve věku 80 a více let (78,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 800 osob (1,5 %, z toho 357; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 29 729 osob (6,6 %, z toho 14 446; 3,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 401 206 osob (89,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 4. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 879 829 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 84,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 849 668 osob ve věku 70–79 let (81,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 032 osob (0,9 %, z toho 614; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 44 194 osob (4,3 %, z toho 30 617; 2,9 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 933 055 osob (89,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 4. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 531 140 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 79,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 507 519 osob ve věku 65–69 let (75,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 540 osob (0,7 %, z toho 207; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 19 551 osob (2,9 %, z toho 13 495; 2,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 555 231 osob (82,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 4. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 455 682 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 72,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 430 406 osob ve věku 60–64 let (68,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 000 osob (0,8 %, z toho 129; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 701 osob (2,5 %, z toho 10 816; 1,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 476 383 osob (76,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 4. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 466 780 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 69,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 436 188 osob ve věku 55–59 let (65,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 921 osob (1,0 %, z toho 159; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 477 osob (2,5 %, z toho 10 194; 1,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 490 178 osob (73,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 4. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 462 123 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 66,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 428 112 osob ve věku 50–54 let (61,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 923 osob (1,1 %, z toho 148; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 281 osob (2,2 %, z toho 8 235; 1,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 485 327 osob (70,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 4. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 572 920 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 64,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 524 794 osob ve věku 45–49 let (59,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 949 osob (1,2 %, z toho 98; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 058 osob (1,8 %, z toho 6 549; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 599 927 osob (68,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 4. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 516 327 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 57,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 462 873 osob ve věku 40–44 let (51,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 243 osob (1,4 %, z toho 49; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 029 osob (1,8 %, z toho 5 684; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 544 599 osob (61,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 4. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 379 373 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 50,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 318 822 osob ve věku 35–39 let (42,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 404 osob (1,8 %, z toho 23; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 001 osob (1,9 %, z toho 3 688; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 406 778 osob (54,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 4. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 327 090 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 45,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 254 956 osob ve věku 30–34 let (35,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 254 osob (2,1 %, z toho 32; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 616 osob (2,0 %, z toho 3 517; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 356 960 osob (49,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 4. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 658 669 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 44,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 394 972 osob ve věku 16–29 let (26,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 41 089 osob (2,8 %, z toho 52; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 34 008 osob (2,3 %, z toho 3 663; 0,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 733 766 osob (49,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 4. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 87 615 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 19,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 7 401 osob ve věku 12–15 let (1,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 20 743 osob (4,5 %, z toho 1; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 9 850 osob (2,2 %, z toho 15; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 118 208 osob (25,9 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 702 225 osob (53,3 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 4 967 398 osob (46,4 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 154 053 osob (1,4 %, z toho 1 870; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 250 482 osob (2,3 %, z toho 110 944; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 106 760 osob (57,1 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 702 225 osob starších 16 let, což je 64,2 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 4 967 399 osob (56,0 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 63,7 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 4,1 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 463 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 138 342 osob:

  • 21 699 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 39 418 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 17 101 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 13 096 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 11 800 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 35 228 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 246 585 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?