Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 4. 5. 2021

Vytvořeno: 5. 5. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 4. 5. 2021 (20:00) vykázáno 3 343 811 aplikovaných dávek očkování, a to u 2 327 091 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 025 514 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 13,3 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 6,3 %, senioři 80+ 15,0 %, senioři 70-79 let 30,0 %, senioři 60-69 let 17,3 %, osoby 55-59 let 5,1 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,3 %, pracovníci ve školství 5,3 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,3 % a ostatní 3,1 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 4. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 326 646 osob ve věku 80+, což představuje cca 73,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80+). U 243 313 osob ve věku 80+ (54,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 795 osob (2,6 %) má rezervaci termínu očkování a 48 335 osob (10,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 386 776 osob (86,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 4. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 725 456 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 69,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 342 826 osob ve věku 70–79 let (33,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 37 986 osob (3,7 %) má rezervaci termínu očkování a 108 291 osob (10,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 871 733 osob (84,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 4. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 352 967 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 52,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 42 814 osob ve věku 65–69 let (6,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 57 434 osob (8,5 %) má rezervaci termínu očkování a 64 391 osob (9,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 474 792 osob (70,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 4. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 233 005 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 37,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 49 259 osob ve věku 60–64 let (7,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 79 783 osob (12,8 %) má rezervaci termínu očkování a 57 021 osob (9,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 369 809 osob (59,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 4. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 169 236 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 25,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 62 728 osob ve věku 55–59 let (9,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 86 244 osob (12,9 %) má rezervaci termínu očkování a 62 512 osob (9,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 317 992 osob (47,5 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 2 327 091 osob (21,7 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 025 514 osob (9,6 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 321 462 osob (3,0 %) má rezervaci termínu očkování a 407 516 osob (3,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 3 056 069 osob (28,6 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 2 327 091 osob starších 16 let, což je 26,2 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 025 514 osob (11,6 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 617 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 492 136 osob:

  • 74 558 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 226 347 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 77 355 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 41 582 registrovaných osob ve věku 60-64 let
  • 25 444 registrovaných osob ve věku 55-59 let
  • 46 850 chronicky nemocných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 398 501 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?