Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 4. 3. 2021

Vytvořeno: 5. 3. 2021 Poslední aktualizace: 5. 3. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 4. 3. 2021 (20:00) vykázáno 771 223 aplikovaných dávek očkování, a to u 515 743 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 255 480 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (35,5 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (16,0 %, bez zdravotníků v sociálních službách), pracovníci kritické infrastruktury (2,0 %: integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti), pracovníci ve školství (2,6 %), dále senioři 70-79 let (4,8 %) a senioři 80+ (33,1 %). Zbývajících cca 6,0 % osob středního až mladého věku (24 164 osob / 39 119 vakcinací u mladších 29 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 4. 3. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 212 271 osob ve věku 80+, což představuje cca 48,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 92 542 osob ve věku 80+ (21,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami.

Registrace v centrálním rezervačním systému. Registraci k očkování provedlo 694 955 osob, k očkování je rezervováno 280 758 osob, 414 197 osob čeká na termín očkování.

– Senioři ve věku 80+ let: 234 424 osob je registrováno (cca 53,1 % této věkové kategorie), 175 425 osob má rezervovaný termín

– Senioři ve věku 70–79 let: 273 102 provedených registrací, 43 247 osob má rezervovaný termín

– Pracovníci ve zdravotnictví: 32 372 provedených registrací, 18 044 osob má rezervovaný termín

– Pracovníci ve školství: 155 057 provedených registrací, 44 042 osob má rezervovaný termín

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 1 921 ordinací praktických lékařů, registrováno je celkem 126 201 osob, 7 955 osob má rezervovaný termín. Vykázáno bylo celkem 96 178 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?