Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 4. 2. 2021

Vytvořeno: 5. 2. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 budou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a od 25.1. zde je publikována první verze otevřených datových sad k této problematice. Tisková zpráva a datové sady budou postupně rozšiřovány o agregované demografické a profesní charakteristiky očkovaných osob, o populační statistiky proočkovanosti, apod.

Celkem bylo ke dni 4. 2. 2021 (20:00) vykázáno 327 759 provedených očkování. U 78 434 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkování zdravotničtí pracovníci (53,3 % celku), pracovníci a klienti sociálních služeb (15,7 %, bez zdravotníků v sociálních službách), senioři 80+ (21,1 %).  Zbývajících cca 9,9 % osob středního až velmi mladého věku (15 189 osob / 22 773 vakcinací u mladších 29 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 4. 2. 2021 bylo vykázáno očkování u 87 071 osob ve věku 80+, což představuje cca 19,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). Postupuje také systém registrací a rezervací těchto seniorů. Registraci provedlo 209 526 seniorů 80+, což je cca 47,5 %. Dalších 18 690 registrací představují zdravotníci, k očkování je nyní rezervováno celkem 86 197 osob.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?