Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 4. 11. 2021

Vytvořeno: 5. 11. 2021 Poslední aktualizace: 23. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 4. 11. 2021 (20:00) vykázáno 12 431 466 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 291 774 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 118 424 osob bylo očkování dokončeno, u 318 362 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,6 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,2 %, senioři 80+ 6,0 %, senioři 70-79 let 14,4 %, senioři 60-69 let 15,1 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,4 %, pracovníci ve školství 2,8 %, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 11,8 %, osoby 40-49 let 14,4 %, osoby 30-39 let 10,0 % a ostatní do 30 let 13,3 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 4. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 378 201 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 84,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 369 194 osob ve věku 80 a více let (82,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 430 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 2 755 osob (0,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 381 386 osob (85,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 4. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 900 793 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 888 299 osob ve věku 70–79 let (85,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 166 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 2 790 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 904 749 osob (87,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 4. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 551 534 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 82,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 544 495 osob ve věku 65–69 let (81,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 951 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 717 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 553 202 osob (82,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 4. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 478 528 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 76,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 471 498 osob ve věku 60–64 let (75,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 315 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 760 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 480 603 osob (76,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 4. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 497 384 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 74,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 488 665 osob ve věku 55–59 let (73,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 995 osob (0,3 %) má rezervaci termínu očkování a 1 125 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 500 504 osob (74,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 4. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 497 681 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 72,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 487 947 osob ve věku 50–54 let (70,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 526 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 1 468 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 501 675 osob (72,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 4. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 622 269 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 70,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 608 459 osob ve věku 45–49 let (68,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 960 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 2 296 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 628 525 osob (71,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 4. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 565 834 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 63,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 551 262 osob ve věku 40–44 let (61,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 515 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 2 697 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 573 046 osob (64,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 4. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 430 474 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 57,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 415 087 osob ve věku 35–39 let (55,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 397 osob (0,7 %) má rezervaci termínu očkování a 3 156 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 439 027 osob (58,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 4. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 384 203 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 53,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 366 915 osob ve věku 30–34 let (51,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 370 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 3 923 osob (0,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 394 496 osob (54,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 4. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 820 708 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 55,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 778 244 osob ve věku 16–29 let (52,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 16 200 osob (1,1 %) má rezervaci termínu očkování a 11 409 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 848 317 osob (57,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 4. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 164 164 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 36,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 148 363 osob ve věku 12–15 let (32,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 089 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 3 735 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 176 988 osob (38,8 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 291 774 osob (58,8 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 6 118 428 osob (57,2 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 53 914 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 37 109 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 382 797 osob (59,6 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 291 773 osob starších 12 let, což je 67,4 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 118 428 osob (65,5 % populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 127 609 osob starších 16 let, což je 69,0 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 970 065 osob (67,2 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 017 673 osob starších 18 let, což je 69,3 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 5 866 724 osob (67,6 % populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 396 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 399 140 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?