Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 31. 8. 2021

Vytvořeno: 1. 9. 2021 Poslední aktualizace: 26. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 31. 8. 2021 (20:00) vykázáno 11 476 073 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 948 738 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 730 516 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3 %, senioři 80+ 5,6 %, senioři 70-79 let 14,5 %, senioři 60-69 let 15,8 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,6 %, pracovníci ve školství 3,0 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 12,2 %, osoby 40-49 let 14,7 %, osoby 30-39 let 9,8 % a ostatní 12,1 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 31. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 367 453 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 358 238 osob ve věku 80 a více let (80,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 464 osob (1,4 %, z toho 336; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 28 895 osob (6,5 %, z toho 13 720; 3,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 402 812 osob (90,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 31. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 888 776 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 85,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 875 538 osob ve věku 70–79 let (84,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 954 osob (0,8 %, z toho 556; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 41 489 osob (4,0 %, z toho 28 573; 2,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 938 219 osob (90,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 31. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 538 691 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 80,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 530 953 osob ve věku 65–69 let (79,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 703 osob (0,6 %, z toho 184; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 18 055 osob (2,7 %, z toho 12 429; 1,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 560 449 osob (83,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 31. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 464 354 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 74,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 456 902 osob ve věku 60–64 let (73,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 994 osob (0,6 %, z toho 107; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 441 osob (2,3 %, z toho 10 066; 1,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 482 789 osob (77,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 31. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 478 545 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 71,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 469 386 osob ve věku 55–59 let (70,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 531 osob (0,8 %, z toho 140; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 078 osob (2,3 %, z toho 9 532; 1,4 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 499 154 osob (74,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 31. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 475 371 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 68,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 465 308 osob ve věku 50–54 let (67,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 386 osob (0,9 %, z toho 142; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 936 osob (2,0 %, z toho 7 772; 1,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 495 693 osob (71,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 31. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 591 309 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 67,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 577 384 osob ve věku 45–49 let (65,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 674 osob (1,0 %, z toho 83; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 526 osob (1,6 %, z toho 6 199; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 614 509 osob (69,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 31. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 535 239 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 59,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 519 956 osob ve věku 40–44 let (58,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 755 osob (1,1 %, z toho 44; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 528 osob (1,6 %, z toho 5 442; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 559 522 osob (62,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 31. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 398 922 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 53,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 382 329 osob ve věku 35–39 let (50,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 391 osob (1,4 %, z toho 19; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 12 740 osob (1,7 %, z toho 3 466; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 422 053 osob (56,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 31. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 349 658 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 48,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 330 385 osob ve věku 30–34 let (46,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 354 osob (1,6 %, z toho 29; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 196 osob (1,8 %, z toho 3 318; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 374 208 osob (52,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 31. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 731 331 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 49,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 671 927 osob ve věku 16–29 let (45,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 26 640 osob (1,8 %, z toho 50; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 28 852 osob (1,9 %, z toho 3 416; 0,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 786 823 osob (53,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 31. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 129 089 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 28,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 92 205 osob ve věku 12–15 let (20,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 943 osob (2,0 %, z toho 17; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 6 617 osob (1,4 %, z toho 62; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 144 649 osob (31,7 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 948 738 osob (55,6 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 730 511 osob (53,5 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 109 942 osob (1,0 %, z toho 1 708; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 227 526 osob (2,1 %, z toho 104 021; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 286 206 osob (58,7 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 819 649 osob starších 16 let, což je 65,5 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 638 306 osob (63,5 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 65,9 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 3,6 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 429 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 121 590 osob:

  • 20 146 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 34 448 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 14 159 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 10 993 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 10 225 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 31 619 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 298 490 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?