Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 31. 7. 2021

Vytvořeno: 1. 8. 2021 Poslední aktualizace: 14. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 31. 7. 2021 (20:00) vykázáno 10 341 703 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 641 948 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 4 838 704 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,8 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,6 %, senioři 80+ 6,1 %, senioři 70-79 let 15,7 %, senioři 60-69 let 16,9 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,8 %, pracovníci ve školství 3,3 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,2 %, osoby 50-59 let 12,6 %, osoby 40-49 let 14,8 %, osoby 30-39 let 9,0 % a ostatní 8,2 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 31. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 364 040 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 81,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 350 430 osob ve věku 80 a více let (78,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 881 osob (1,5 %, z toho 361; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 29 917 osob (6,7 %, z toho 14 607; 3,3 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 400 838 osob (89,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 31. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 877 628 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 84,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 844 657 osob ve věku 70–79 let (81,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 366 osob (0,9 %, z toho 632; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 44 823 osob (4,3 %, z toho 31 066; 3,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 931 817 osob (89,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 31. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 529 359 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 78,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 503 083 osob ve věku 65–69 let (74,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 802 osob (0,7 %, z toho 209; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 19 857 osob (3,0 %, z toho 13 707; 2,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 554 018 osob (82,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 31. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 453 635 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 72,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 426 001 osob ve věku 60–64 let (68,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 315 osob (0,8 %, z toho 127; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 021 osob (2,6 %, z toho 10 988; 1,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 474 971 osob (75,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 31. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 464 188 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 69,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 431 437 osob ve věku 55–59 let (64,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 275 osob (1,1 %, z toho 164; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 753 osob (2,5 %, z toho 10 329; 1,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 488 216 osob (72,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 31. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 459 177 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 66,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 422 926 osob ve věku 50–54 let (61,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 379 osob (1,2 %, z toho 148; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 597 osob (2,3 %, z toho 8 373; 1,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 483 153 osob (69,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 31. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 568 666 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 64,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 517 595 osob ve věku 45–49 let (58,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 783 osob (1,3 %, z toho 94; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 383 osob (1,9 %, z toho 6 629; 0,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 596 832 osob (67,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 31. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 511 798 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 57,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 453 514 osob ve věku 40–44 let (50,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 107 osob (1,5 %, z toho 45; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 339 osob (1,8 %, z toho 5 770; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 541 244 osob (60,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 31. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 374 723 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 49,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 306 842 osob ve věku 35–39 let (40,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 404 osob (1,9 %, z toho 23; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 286 osob (1,9 %, z toho 3 730; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 403 413 osob (53,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 31. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 321 693 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 44,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 240 651 osob ve věku 30–34 let (33,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 16 494 osob (2,3 %, z toho 31; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 924 osob (2,1 %, z toho 3 564; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 353 111 osob (49,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 31. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 640 414 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 43,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 338 249 osob ve věku 16–29 let (22,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 45 886 osob (3,1 %, z toho 45; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 35 441 osob (2,4 %, z toho 3 732; 0,3 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 721 741 osob (48,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 31. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 76 626 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 16,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 3 318 osob ve věku 12–15 let (0,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 23 724 osob (5,2 %, z toho 1; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 10 461 osob (2,3 %, z toho 14; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 110 811 osob (24,3 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 641 948 osob (52,7 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 4 838 703 osob (45,2 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 167 571 osob (1,6 %, z toho 1 881; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 255 737 osob (2,4 %, z toho 112 534; 1,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 065 256 osob (56,7 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 641 948 osob starších 16 let, což je 63,5 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 4 838 704 osob (54,5 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 63,2 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 4,3 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 468 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 144 779 osob:

  • 22 277 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 41 571 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 18 355 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 13 917 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 12 398 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 36 261 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 232 587 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?