Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 31. 5. 2021

Vytvořeno: 1. 6. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 31. 5. 2021 (20:00) vykázáno 5 314 572 aplikovaných dávek očkování, a to u 3 869 397 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 488 242 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 9,3 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 4,5 %, senioři 80+ 10,4 %, senioři 70-79 let 23,6 %, senioři 60-69 let 17,6 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,5 %, pracovníci ve školství 5,4 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,9 %, osoby 50-59 let 10,6 %, osoby 40-49 let 9,9 %, osoby 30-39 let 1,8 % a ostatní 0,5 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 31. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 346 074 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 77,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 282 743 osob ve věku 80 a více let (63,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 797 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 35 254 osob (7,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 390 125 osob (87,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 31. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 811 366 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 78,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 521 411 osob ve věku 70–79 let (50,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 18 977 osob (1,8 %) má rezervaci termínu očkování a 68 625 osob (6,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 898 968 osob (86,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 31. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 473 927 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 70,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 107 852 osob ve věku 65–69 let (16,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 743 osob (2,2 %) má rezervaci termínu očkování a 33 498 osob (5,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 522 168 osob (77,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 31. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 395 375 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 63,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 83 061 osob ve věku 60–64 let (13,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 16 398 osob (2,6 %) má rezervaci termínu očkování a 27 432 osob (4,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 439 205 osob (70,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 31. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 389 809 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 58,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 93 057 osob ve věku 55–59 let (13,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 22 261 osob (3,3 %) má rezervaci termínu očkování a 27 459 osob (4,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 439 529 osob (65,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 31. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 372 736 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 53,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 82 672 osob ve věku 50–54 let (12,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 28 431 osob (4,1 %) má rezervaci termínu očkování a 26 102 osob (3,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 427 269 osob (61,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 31. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 431 926 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 48,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 93 517 osob ve věku 45–49 let (10,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 53 718 osob (6,1 %) má rezervaci termínu očkování a 33 571 osob (3,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 519 215 osob (58,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 31. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 317 706 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 35,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 79 428 osob ve věku 40–44 let (8,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 93 308 osob (10,4 %) má rezervaci termínu očkování a 47 408 osob (5,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 458 422 osob (51,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 31. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 142 429 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 18,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 52 016 osob ve věku 35–39 let (6,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 99 450 osob (13,2 %) má rezervaci termínu očkování a 60 130 osob (8,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 302 009 osob (40,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 31. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 81 957 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 11,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 37 160 osob ve věku 30–34 let (5,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 65 519 osob (9,1 %) má rezervaci termínu očkování a 71 307 osob (9,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 218 783 osob (30,4 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 3 869 398 osob (36,2 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 488 242 osob (13,9 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 425 372 osob (4,0 %) má rezervaci termínu očkování a 449 316 osob (4,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 4 744 086 osob (44,3 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 3 869 397 osob starších 16 let, což je 43,6 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 488 242 osob (16,8 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 572 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 429 358 osob:

  • 59 444 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 179 369 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 63 963 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 36 936 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 26 139 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 63 507 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 624 726 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?