Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 31. 3. 2021

Vytvořeno: 1. 4. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 31. 3. 2021 (20:00) vykázáno 1 705 689 aplikovaných dávek očkování, a to u 1 193 106 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování.  U 512 583 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (21,3 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (10,1 %, bez zdravotníků v sociálních službách), pracovníci kritické infrastruktury (2,1 % integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti), pracovníci ve školství (7,9 %), dále senioři 70-79 let (25,8 %), senioři 80+ (24,9 %) a chronicky nemocné osoby (1,9 % novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné).  Zbývajících cca 6,0 % osob středního až velmi mladého věku (43 169 osob / 66 996 vakcinací u mladších 29 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 31. 3. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 287 024 osob ve věku 80+, což představuje cca 65,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 199 922 osob ve věku 80+ (45,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 13 488 osob (3,1 %) má rezervaci termínu očkování a 70 701 osob (16,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 371 213 osob (84,2 %) v této věkové skupině.

K 31. 3. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 422 043 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 41,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 011 603 osob ve věku 70–79 let). U 68 241 osob ve věku 70–79 let (6,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 48 694 osob (4,8 %) má rezervaci termínu očkování a 303 674 osob (30,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 774 411 osob (76,6 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 1 193 106 osob (11,2 % populace – k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 693 939 osob), z toho 512 583 osob (4,8 %) druhou dávkou. Dalších 96 052 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 630 410 osob (5,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 1 919 568 osob (18,0 %).

Registrace v centrálním rezervačním systému. Registraci k očkování dosud provedlo celkem 1 048 778 osob:

  • 250 241 osob ve věku 80 a více let,
  • 454 831 osob ve věku 70-79 let,
  • 43 743 pracovníků ve zdravotnictví,
  • 214 933 pracovníků ve školství.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 571 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 489 657 osob:

  • 78 833 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 279 948 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 130 876 chronicky nemocných osob ve věku do 70 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 202 511 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?