Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 31. 10. 2021

Vytvořeno: 1. 11. 2021 Poslední aktualizace: 23. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 31. 10. 2021 (20:00) vykázáno 12 248 769 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 225 759 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 086 978 osob bylo očkování dokončeno, u 214 240 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,6 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,2 %, senioři 80+ 5,8 %, senioři 70-79 let 14,3 %, senioři 60-69 let 15,2 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,4 %, pracovníci ve školství 2,8 %, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 11,9 %, osoby 40-49 let 14,5 %, osoby 30-39 let 10,0 % a ostatní do 30 let 13,3 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 31. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 375 304 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 83,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 366 677 osob ve věku 80 a více let (81,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 363 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 2 675 osob (0,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 378 342 osob (84,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 31. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 899 574 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 888 328 osob ve věku 70–79 let (85,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 091 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 2 553 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 903 218 osob (87,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 31. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 549 246 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 81,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 543 305 osob ve věku 65–69 let (80,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 893 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 752 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 550 891 osob (81,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 31. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 475 794 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 76,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 470 098 osob ve věku 60–64 let (75,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 248 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 896 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 477 938 osob (76,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 31. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 493 576 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 73,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 486 746 osob ve věku 55–59 let (72,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 933 osob (0,3 %) má rezervaci termínu očkování a 1 412 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 496 921 osob (74,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 31. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 493 033 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 71,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 485 580 osob ve věku 50–54 let (70,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 536 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 1 835 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 497 404 osob (72,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 31. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 615 881 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 69,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 605 255 osob ve věku 45–49 let (68,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 811 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 2 895 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 622 587 osob (70,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 31. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 559 373 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 62,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 548 199 osob ve věku 40–44 let (61,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 336 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 3 330 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 567 039 osob (63,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 31. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 423 976 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 56,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 412 039 osob ve věku 35–39 let (54,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 029 osob (0,7 %) má rezervaci termínu očkování a 3 815 osob (0,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 432 820 osob (57,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 31. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 376 897 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 52,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 363 533 osob ve věku 30–34 let (50,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 981 osob (0,8 %) má rezervaci termínu očkování a 4 724 osob (0,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 387 602 osob (53,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 31. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 803 392 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 54,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 770 812 osob ve věku 16–29 let (51,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 989 osob (1,0 %) má rezervaci termínu očkování a 13 758 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 832 139 osob (56,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 31. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 159 711 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 35,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 146 408 osob ve věku 12–15 let (32,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 949 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 5 125 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 172 785 osob (37,9 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 225 759 osob (58,2 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 6 086 980 osob (56,9 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 50 159 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 44 080 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 319 998 osob (59,1 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 225 757 osob starších 12 let, což je 66,7 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 086 980 osob (65,2 % populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 066 046 osob starších 16 let, což je 68,3 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 940 572 osob (66,9 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 958 150 osob starších 18 let, což je 68,6 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 5 837 790 osob (67,2 % populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 398 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 362 414 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?