Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 30. 9. 2021

Vytvořeno: 1. 10. 2021 Poslední aktualizace: 25. 10. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 30. 9. 2021 (20:00) vykázáno 11 811 519 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 082 990 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 959 829 osob bylo očkování dokončeno, u 5 308 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,2 %, senioři 80+ 5,5 %, senioři 70-79 let 14,2 %, senioři 60-69 let 15,5 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,5 %, pracovníci ve školství 2,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,1 %, osoby 50-59 let 12,1 %, osoby 40-49 let 14,6 %, osoby 30-39 let 10,0 % a ostatní do 30 let 13,0 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 30. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 370 045 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 361 257 osob ve věku 80 a více let (80,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 056 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 15 069 osob (3,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 391 170 osob (87,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 30. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 896 445 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 884 962 osob ve věku 70–79 let (85,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 555 osob (0,6 %) má rezervaci termínu očkování a 12 358 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 915 358 osob (88,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 30. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 544 402 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 81,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 538 472 osob ve věku 65–69 let (80,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 953 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 5 285 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 552 640 osob (82,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 30. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 470 105 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 75,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 464 796 osob ve věku 60–64 let (74,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 452 osob (0,6 %) má rezervaci termínu očkování a 4 033 osob (0,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 477 590 osob (76,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 30. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 485 600 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 72,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 479 744 osob ve věku 55–59 let (71,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 903 osob (0,7 %) má rezervaci termínu očkování a 5 083 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 495 586 osob (74,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 30. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 483 343 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 69,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 477 351 osob ve věku 50–54 let (69,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 735 osob (0,8 %) má rezervaci termínu očkování a 5 691 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 494 769 osob (71,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 30. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 601 932 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 68,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 593 943 osob ve věku 45–49 let (67,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 899 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 7 705 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 617 536 osob (70,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 30. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 546 311 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 61,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 537 339 osob ve věku 40–44 let (60,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 902 osob (1,0 %) má rezervaci termínu očkování a 8 336 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 563 549 osob (63,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 30. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 410 266 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 54,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 400 461 osob ve věku 35–39 let (53,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 686 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 8 559 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 428 511 osob (56,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 30. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 362 000 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 50,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 350 987 osob ve věku 30–34 let (48,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 593 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 9 255 osob (1,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 381 848 osob (53,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 30. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 766 954 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 51,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 737 903 osob ve věku 16–29 let (49,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 24 580 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 23 230 osob (1,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 814 764 osob (54,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 30. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 145 587 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 31,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 132 606 osob ve věku 12–15 let (29,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 666 osob (1,2 %) má rezervaci termínu očkování a 5 272 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 156 525 osob (34,3 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 082 990 osob (56,8 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 959 821 osob (55,7 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 97 132 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 115 096 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 295 218 osob (58,8 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 937 403 osob starších 16 let, což je 66,9 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 827 215 osob (65,6 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 67,2 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 1,0 % má rezervaci termínu očkování a 1,2 % je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 407 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 324 869 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?