Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 30. 8. 2021

Vytvořeno: 31. 8. 2021 Poslední aktualizace: 26. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 30. 8. 2021 (20:00) vykázáno 11 451 492 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 940 793 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 712 140 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,5 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3 %, senioři 80+ 5,6 %, senioři 70-79 let 14,5 %, senioři 60-69 let 15,8 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,6 %, pracovníci ve školství 3,0 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 12,2 %, osoby 40-49 let 14,7 %, osoby 30-39 let 9,8 % a ostatní 12,0 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 30. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 367 354 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 358 038 osob ve věku 80 a více let (80,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 472 osob (1,4 %, z toho 337; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 28 936 osob (6,5 %, z toho 13 757; 3,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 402 762 osob (90,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 30. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 888 476 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 85,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 874 872 osob ve věku 70–79 let (84,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 959 osob (0,8 %, z toho 556; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 41 603 osob (4,0 %, z toho 28 643; 2,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 938 038 osob (90,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 30. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 538 434 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 80,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 530 369 osob ve věku 65–69 let (78,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 720 osob (0,6 %, z toho 185; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 18 088 osob (2,7 %, z toho 12 460; 1,9 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 560 242 osob (83,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 30. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 464 062 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 74,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 456 264 osob ve věku 60–64 let (72,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 991 osob (0,6 %, z toho 108; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 494 osob (2,3 %, z toho 10 094; 1,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 482 547 osob (77,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 30. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 478 230 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 71,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 468 631 osob ve věku 55–59 let (70,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 541 osob (0,8 %, z toho 141; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 131 osob (2,3 %, z toho 9 552; 1,4 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 498 902 osob (74,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 30. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 474 955 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 68,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 464 423 osob ve věku 50–54 let (67,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 375 osob (0,9 %, z toho 142; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 981 osob (2,0 %, z toho 7 782; 1,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 495 311 osob (71,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 30. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 590 737 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 66,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 576 195 osob ve věku 45–49 let (65,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 645 osob (1,0 %, z toho 85; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 627 osob (1,7 %, z toho 6 208; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 614 009 osob (69,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 30. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 534 697 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 59,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 518 653 osob ve věku 40–44 let (58,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 741 osob (1,1 %, z toho 44; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 592 osob (1,6 %, z toho 5 455; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 559 030 osob (62,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 30. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 398 328 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 52,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 380 951 osob ve věku 35–39 let (50,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 369 osob (1,4 %, z toho 19; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 12 806 osob (1,7 %, z toho 3 477; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 421 503 osob (56,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 30. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 349 046 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 48,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 328 769 osob ve věku 30–34 let (45,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 342 osob (1,6 %, z toho 29; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 238 osob (1,8 %, z toho 3 324; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 373 626 osob (52,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 30. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 729 182 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 49,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 666 286 osob ve věku 16–29 let (44,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 26 659 osob (1,8 %, z toho 51; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 29 217 osob (2,0 %, z toho 3 418; 0,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 785 058 osob (52,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 30. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 127 292 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 27,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 88 684 osob ve věku 12–15 let (19,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 480 osob (2,1 %, z toho 13; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 6 853 osob (1,5 %, z toho 51; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 143 625 osob (31,5 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 940 793 osob (55,5 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 712 135 osob (53,4 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 110 447 osob (1,0 %, z toho 1 711; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 228 730 osob (2,1 %, z toho 104 246; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 279 970 osob (58,7 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 813 501 osob starších 16 let, což je 65,5 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 623 451 osob (63,3 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 65,8 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 3,6 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 431 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 122 008 osob:

  • 20 201 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 34 575 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 14 223 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 11 043 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 10 260 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 31 706 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 296 559 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?