Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 30. 6. 2021

Vytvořeno: 1. 7. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax (dříve Moderna), Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 30. 6. 2021 (20:00) vykázáno 8 237 527 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 054 467 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 3 275 974 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 6,8 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 3,1 %, senioři 80+ 7,4 %, senioři 70-79 let 18,5 %, senioři 60-69 let 19,1 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,3 %, pracovníci ve školství 4,1 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,6 %, osoby 50-59 let 13,1 %, osoby 40-49 let 11,8 %, osoby 30-39 let 5,7 % a ostatní 4,5 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 30. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 358 207 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 80,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 331 367 osob ve věku 80 a více let (74,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 467 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 30 786 osob (6,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 396 460 osob (88,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 30. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 855 358 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 82,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 759 892 osob ve věku 70–79 let (73,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 740 osob (1,2 %) má rezervaci termínu očkování a 51 458 osob (5,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 919 556 osob (88,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 30. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 511 092 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 76,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 428 518 osob ve věku 65–69 let (63,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 582 osob (1,1 %) má rezervaci termínu očkování a 23 154 osob (3,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 541 828 osob (80,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 30. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 433 163 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 69,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 356 836 osob ve věku 60–64 let (57,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 552 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 18 659 osob (3,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 460 374 osob (73,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 30. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 437 066 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 65,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 348 149 osob ve věku 55–59 let (52,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 377 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 19 255 osob (2,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 467 698 osob (69,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 30. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 427 692 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 61,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 315 325 osob ve věku 50–54 let (45,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 040 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 17 526 osob (2,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 458 258 osob (66,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 30. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 522 985 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 59,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 303 657 osob ve věku 45–49 let (34,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 18 657 osob (2,1 %) má rezervaci termínu očkování a 18 404 osob (2,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 560 046 osob (63,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 30. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 468 561 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 52,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 164 939 osob ve věku 40–44 let (18,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 21 779 osob (2,4 %) má rezervaci termínu očkování a 17 984 osob (2,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 508 324 osob (56,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 30. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 326 377 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 43,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 95 328 osob ve věku 35–39 let (12,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 25 216 osob (3,3 %) má rezervaci termínu očkování a 15 788 osob (2,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 367 381 osob (48,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 30. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 266 934 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 37,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 69 162 osob ve věku 30–34 let (9,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 30 384 osob (4,2 %) má rezervaci termínu očkování a 17 083 osob (2,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 314 401 osob (43,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 30. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 447 032 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 30,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 102 800 osob ve věku 16–29 let (6,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 89 298 osob (6,0 %) má rezervaci termínu očkování a 66 781 osob (4,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 603 111 osob (40,6 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 054 467 osob (47,2 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 3 275 973 osob (30,6 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 246 092 osob (2,3 %) má rezervaci termínu očkování a 296 878 osob (2,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 597 437 osob (52,3 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 054 467 osob starších 16 let, což je 56,9 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 3 275 974 osob (36,9 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 57,7 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 5,8 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 540 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 258 639 osob:

  • 32 645 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 85 545 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 40 177 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 25 468 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 19 547 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 55 257 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 993 354 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?