Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 30. 5. 2021

Vytvořeno: 31. 5. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 30. 5. 2021 (20:00) vykázáno 5 218 687 aplikovaných dávek očkování, a to u 3 817 808 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 442 084 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 9,5 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 4,5 %, senioři 80+ 10,6 %, senioři 70-79 let 23,8 %, senioři 60-69 let 17,5 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,5 %, pracovníci ve školství 5,4 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,9 %, osoby 50-59 let 10,7 %, osoby 40-49 let 9,6 %, osoby 30-39 let 1,5 % a ostatní 0,5 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 30. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 345 582 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 77,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 280 923 osob ve věku 80 a více let (62,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 772 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 35 474 osob (7,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 389 828 osob (87,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 30. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 809 322 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 77,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 507 885 osob ve věku 70–79 let (48,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 18 919 osob (1,8 %) má rezervaci termínu očkování a 69 280 osob (6,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 897 521 osob (86,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 30. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 472 602 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 70,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 95 057 osob ve věku 65–69 let (14,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 780 osob (2,2 %) má rezervaci termínu očkování a 33 784 osob (5,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 521 166 osob (77,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 30. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 393 268 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 62,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 79 861 osob ve věku 60–64 let (12,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 16 724 osob (2,7 %) má rezervaci termínu očkování a 27 570 osob (4,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 437 562 osob (70,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 30. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 387 207 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 57,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 90 186 osob ve věku 55–59 let (13,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 22 713 osob (3,4 %) má rezervaci termínu očkování a 27 588 osob (4,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 437 508 osob (65,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 30. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 369 286 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 53,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 80 032 osob ve věku 50–54 let (11,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 29 558 osob (4,3 %) má rezervaci termínu očkování a 26 070 osob (3,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 424 914 osob (61,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 30. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 424 548 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 48,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 90 864 osob ve věku 45–49 let (10,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 57 513 osob (6,5 %) má rezervaci termínu očkování a 33 879 osob (3,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 515 940 osob (58,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 30. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 301 986 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 33,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 77 002 osob ve věku 40–44 let (8,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 102 622 osob (11,5 %) má rezervaci termínu očkování a 48 441 osob (5,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 453 049 osob (50,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 30. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 132 239 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 17,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 50 382 osob ve věku 35–39 let (6,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 99 601 osob (13,2 %) má rezervaci termínu očkování a 62 280 osob (8,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 294 120 osob (39,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 30. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 76 988 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 10,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 36 085 osob ve věku 30–34 let (5,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 62 807 osob (8,7 %) má rezervaci termínu očkování a 70 878 osob (9,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 210 673 osob (29,3 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 3 817 809 osob (35,7 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 442 084 osob (13,5 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 437 854 osob (4,1 %) má rezervaci termínu očkování a 453 370 osob (4,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 4 709 033 osob (44,0 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 3 817 808 osob starších 16 let, což je 43,0 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 442 084 osob (16,2 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 577 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 432 828 osob:

  • 60 330 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 181 841 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 64 485 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 37 140 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 26 220 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 62 812 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 614 082 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?