Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 30. 4. 2021

Vytvořeno: 1. 5. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 30. 4. 2021 (20:00) vykázáno 3 156 421 aplikovaných dávek očkování, a to u 2 156 465 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 999 956 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (13,9 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (6,6 %, bez zdravotníků v sociálních službách), senioři 80+ (15,8 %), senioři 70-79 let (31,1 %), senioři 65-69 let (10,0 %) a chronicky nemocné osoby (4,6 % novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné), dále pracovníci ve školství (8,0 %) a pracovníci kritické infrastruktury (2,7 % integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti). Zbývajících cca 7,3 % osob je středního až mladého věku (celkově 68 414 očkovaných / 109 098 vakcinací je u osob do 30 let), významný podíl z nich jsou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 30. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 324 213 osob ve věku 80+, což představuje cca 73,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 241 465 osob ve věku 80+ (54,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 11 711 osob (2,7 %) má rezervaci termínu očkování a 49 913 osob (11,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 385 837 osob (87,5 %) v této věkové skupině.

K 30. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 710 126 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 70,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 011 603 osob ve věku 70–79 let). U 331 807 osob ve věku 70–79 let (32,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 39 999 osob (4,0 %) má rezervaci termínu očkování a 116 080 osob (11,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 866 205 osob (85,6 %) v této věkové skupině.

K 30. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 320 493 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 47,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 678 927 osob ve věku 65–69 let). U 39 363 osob ve věku 65–69 let (5,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 67 951 osob (10,0 %) má rezervaci termínu očkování a 74 490 osob (11,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 462 934 osob (68,2 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 2 156 465 osob (20,2 % populace – k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 693 939 osob), z toho 999 956 osob (9,4 %) druhou dávkou. Dalších 327 369 osob (3,1 %) má rezervaci termínu očkování a 450 549 osob (4,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 2 934 383 osob (27,4 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 2 156 465 osob starších 16 let, což je 24,3 % této populace (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 884 689 osob ve věku 16 a více let), z nich u 999 956 osob (11,3 % populace 16+) bylo očkování ukončeno podáním druhé dávky.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 616 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 497 246 osob:

  • 75 990 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 231 753 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 79 162 registrovaných osob ve věku 69-65 let,
  • 41 144 registrovaných osob ve věku 60-64 let
  • 69 197 chronicky nemocných osob ve věku do 60 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 383 015 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?