Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 30. 3. 2021

Vytvořeno: 31. 3. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 30. 3. 2021 (20:00) vykázáno 1 656 490 aplikovaných dávek očkování, a to u 1 170 172 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování.  U 486 318 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (21,7 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (10,3 %, bez zdravotníků v sociálních službách), pracovníci kritické infrastruktury (2,1 % integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti), pracovníci ve školství (7,7 %), dále senioři 70-79 let (25,2 %), senioři 80+ (25,2 %) a chronicky nemocné osoby (1,8 % novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné).  Zbývajících cca 6,0 % osob středního až velmi mladého věku (42 555 osob / 65 482 vakcinací u mladších 29 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 30. 3. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 284 702 osob ve věku 80+, což představuje cca 64,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 195 293 osob ve věku 80+ (44,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 14 078 osob (3,2 %) má rezervaci termínu očkování a 71 783 osob (16,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 370 563 osob (84,0 %) v této věkové skupině.

K 30. 3. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 410 661 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 40,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 011 603 osob ve věku 70–79 let). U 56 060 osob ve věku 70–79 let (5,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 49 707 osob (4,9 %) má rezervaci termínu očkování a 309 003 osob (30,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 769 371 osob (76,1 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 1 170 172 osob (10,9 % populace – k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 693 939 osob), z toho 486 318 osob (4,5 %) druhou dávkou. Dalších 96 259 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 632 438 osob (5,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 1 898 869 osob (17,8 %).

Registrace v centrálním rezervačním systému. Registraci k očkování dosud provedlo celkem 1 035 035 osob:

  • 249 835 osob ve věku 80 a více let,
  • 450 767 osob ve věku 70-79 let,
  • 43 053 pracovníků ve zdravotnictví,
  • 214 960 pracovníků ve školství.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 569 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 486 725 osob:

  • 78 459 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 279 916 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 128 350 chronicky nemocných osob ve věku do 70 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 191 381 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?